08. mar 2022 Pressemeddelelse

Dansk Fjernvarme: Fjernvarme skal gøre boligerne grønne

Direktør i Dansk Fjernvarme ser positivt på det større politiske fokus med at udfase det sorte russiske gas ved samtidig at omstille energisektoren i den grønne retning. 

Hvis Danmark skal gøre sig uafhængig af den sorte naturgas og af Rusland, skal der tages politiske beslutninger om udfasningen af gas i energisektoren.

- Vi skal have den russiske gas helt ud af boligopvarmningen. Både på grund af det vi ser lige nu i Ukraine, og fordi vi ved, at naturgas ikke er grønt. Det er sort. Det er den helt rigtige beslutning fra partierne bag det nye Nationale Kompromis, at udfasningen skal accelereres yderligere. Danmark skal være selvforsynende med energi. Det har vi været tidligere, og det kan vi blive igen, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for cirka 400 varme- og energiselskaber i Danmark. I alt dækker fjernvarmen 50 procent af al opvarmning i Danmark og 68 procent af boligopvarmningen. Den andel skal betydelig vejret, hvis man politisk skal sikre en grøn, hurtig og bæredygtig konvertering af naturgaskunder.

- 72 procent af den varme, danske fjernvarmekunder får i dag, er grøn. I 2030 vil fjernvarmen være 100 procent grøn. Derudover viser de sidste, snart mange måneders, kraftige prisstigninger på el og naturgas, at hvis vi får udfaset gassen, får vi samtidig billigere priser på varme, fordi de boliger, der ikke bliver ramt af prisstigninger, det er dem på fjernvarmenettet, siger Kim Mortensen.

Fuld opbakning til udspil om udfasning
Allerede i løbet af weekenden fremlagde Radikale Venstre og SF deres bud på udfasningen af gas. Her er det især den store fokus på varmeplanlægning, der vil gavne den hurtige udfasning af naturgas. Dansk Fjernvarme opfordrer til at prioritere netop varmeplanlægning i de kommende forhandlinger.

- Nuværende naturgaskunder har brug for at vide, hvad de kan se frem til, erstatter deres naturgasfyr. Derfor er det rigtig vigtigt, at det prioriteres politisk at kortlægge, hvor fjernvarmen kan forsyne disse kunder, og hvor det alternativt skal være en varmepumpe, siger Kim Mortensen og slutter:

- Her vil det være helt oplagt at invitere de, der til dato har lavet det mest grundige arbejde med at screene og analysere alle landets kommuner, nemlig forskerne fra Aalborg Universitet der står bag Varmeplan Danmark 2021, med ved bordet når der skal leveres på det forslag. Det vil være en fornuftig tilgang, så vi både sikrer, at et grundigt og fagligt arbejde bliver benytter, men også så vi sikrer, at de vigtige konverteringer kommer i gang hurtigst muligt.