08. mar 2022 Fagligt

Beredskabsarbejde har fortsat fokus på cybersikkerhed

Der er sket en stigning i antallet af forsøg på cyberangreb mod danske systemer, og fjernvarmeselskaber skal styrke deres beredskab på IT-fronten. 

De seneste dage er der sket en stigning i antallet af forsøg på cyberangreb mod danske systemer, og myndighederne arbejder nu med scenarier for russiske cyberangreb mod vital, dansk samfundsinfrastruktur.

Det kom frem på det seneste møde i Energistyrelsens Energiberedskabsgruppe, hvor Dansk Fjernvarme deltager. Her kom det frem, at der arbejdes med nødplaner i tilfælde af, at gasforsyningen fysisk bliver afbrudt til Danmark – et scenarie der er aktualiseret af trusler om netop dette fra Rusland.

- Fra flere sider blev det bekræftet, at der inden for de seneste dage er sket en stigning i antallet af forsøg på cyberangreb mod danske systemer. Det er således den mest overhængende trussel mod energisektoren i Danmark, der i trusselsvurderinger er i MEGET HØJ, fortæller udviklingschef Kim Behnke, der deltager i de ugentlige møder i beredskabsgruppen.

Priskrise – ikke energikrise
Energistyrelsen understreger, at der ikke endnu er tale om en energikrise, men indtil videre om en priskrise. Det illustreres tydeligt af, at naturgas den 7. marts blev handlet til over 25 kr./Nm3. Samtidig bliver el tirsdag handlet på rekordhøjde med 5.215 DKK/MWh, lige som prisen på olie og kul er steget voldsomt.

- Det er vigtigt at understrege, at der fortsat kan og bliver leveret energi, men at det er til markant høje priser. Derfor er der, som Energistyrelsen udtrykker det, tale om en priskrise og ikke en energikrise, siger Kim Behnke.

Han fortæller, at Energistyrelsen har undersøgt muligheden for, at Tyra-gasfeltet bliver hurtigere driftsklar for gasforsyning fra Nordsøen, men det er fortsat først fra sensommeren 2023, der igen er forsyning.

Samtidig er det meldt ud, at den nye rørforbindelse (Baltic Pipe) fra det norske Europipe II rør i Nordsøen vil blive sat i drift i efteråret 2022, men da der er fuld levering fra Norge til Tyskland og Holland, kommer der ikke ekstra gas til Europa fra Norge.

Alternativer undersøges
I forhold til energiforsyning arbejdes der med at tillade flere afgrøder m.v. til biogasproduktionen. Og der arbejdes med i en periode at tillade anvendelse af flere typer biomasse, der ikke nødvendigvis har certifikater.

- Det står også klart, at olie til erstatning for f.eks. naturgas kan blive en udfordring. Meldingen er, at der er tilstrækkelig med tankbiler til at køre i døgndrift til værkerne, men at der vil mangle chauffører til døgnbemanding, forklarer Kim Behnke.

Dansk Fjernvarme har rejst en række spørgsmål over for Energistyrelsen, og der vil blive informeret om svarene, når de kommer. Det gælder bl.a. mulighed for generel dispensation fra Projektbekendtgørelsen, så der kan bygges f.eks. nye biomasseanlæg over sommeren, der kan stå klar til næste vinter.

Det gælder ligeledes en hjælpemulighed for likviditet i selskaberne, og det gælder regler for prioritering af kunder ved afbrydelse af energiforsyningen.