03. mar 2022 Fagligt

Gasknaphed kan føre til fjernvarmestop

Den såkaldte solidaritetsmekanisme vil træde i kraft, hvis gasleverancerne fra fx Rusland bliver afbrudt – det kan betyde et stop for varmeproduktionen hos nogle fjernvarmeselskaber.

Her og nu er der ingen fare for akut mangel på gas til fx varme- og elproduktion i Danmark. Energistyrelsen har for få dage siden meddelt, at gasforsyningen i Danmark er godt polstret, og at forbruget i alle danske husholdninger og virksomheder vil kunne dækkes med de forsyninger og lagre, der er til rådighed.

Men det kan ændre sig, eftersom hovedparten af gas til Danmark kommer fra Tyskland og stammer fra Rusland. Hvis de russiske leverancer af den ene eller anden årsag hører op, træder en særlig mekanisme – solidaritetsmekanismen – i kraft.

Udviklingschef i Dansk Fjernvarme, Kim Behnke, forklarer, at leverancerne fra Tyskland i givet fald som minimum vil blive halveret. Og da solidariteten er gensidig, vil det samtidig betyde, at Danmark ikke kan tære på sine egne reserver, men skal dele dem med resten af markedet.

Der er desuden en særlig udfordring i, at al naturgas til det vestlige Sverige - fra Malmö til Göteborg - kommer fra Danmark.

- Resultatet vil være, at alle gaskunder vil få reduceret deres levering med fx 50 procent eller mere. Der vil dog være en prioritering så bl.a. husstande med gaskedler, sygehuse og plejehjem fortsat vil få en normal gaslevering, forklarer Kim Behnke.

Undtagelser
Det betyder, at andre offentlige bygninger, erhverv, industri og fjernvarme vil blive afbrudt fra gasleverancerne. Mange har da også kontrakter om afbrydelighed. For fjernvarmen vil det dog være gældende, at det forudsætter, at værket har adgang til andre varmekilder, betoner Kim Behnke.

Fjernvarmeselskaber, der kun har naturgas, vil altså fortsat få leveret gas, men de skal begrænse forbruget ved at afbryde ikke-prioriterede kunder for fjernvarmelevering. De prioriterede er ifølge Kim Behnke igen private hjem, sygehuse, plejehjem osv.

- Det betyder så også, at fjernvarmeselskaber, der har naturgas til varme og kraftvarme, og som kan skifte brændsler til fx gasolie, skal gøre det, siger Kim Behnke og tilføjer, at Dansk Fjernvarme i den forbindelse har spurgt til, hvorvidt der er nok tankvogne til rådighed for at transportere gasolien frem til værkerne.

For at sikre en ensartet implementering, hvis der skal rationeres på gas- og fjernvarmeleverancerne til de ikke-prioriterede kunder, så har Dansk Fjernvarme samtidig henstillet til Energistyrelsen, at der bliver udarbejdet en vejledning, som fjernvarmeselskaberne kan følge i alle dele af landet.

- Lige nu håber vi naturligvis, at der ikke bliver behov for disse indgreb. Og det vil hjælpe meget, hvis vi får en lang varm sommer efterfulgt af en mild vinter, så vi fra efteråret 2023 har vores egen gasforsyning fra Nordsøen på fuld kraft igen.