01. mar 2022 Regionalmøde

Fjernvarmen har været robust

De foregående måneders voldsomme prisstigninger på el og gas har vist, at fjernvarmeselskaberne generelt er robuste, lød det fra Kim Mortensen som indledning på Regionalmøderne. 

Kim Mortensen brugte forsiden af Politiken til at indlede Regionalmødet i Kolding – krigen i Ukraine aktualiserer nemlig situationen for forsyningssektoren i Danmark med bl.a. høje gaspriser, der formentlig vil stige yderligere som følge af krigen. Foto: Dansk Fjernvarme.

Krigen i Ukraine har skubbet yderligere til den ekstreme udvikling for energipriserne. Prisen på gas bare stiger og stiger, og de seneste måneder har det igen og igen lydt, at prisniveauet formentlig ikke vil falde nævneværdigt længe endnu.

Alligevel kunne direktøren i Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen, finde positive tegn for fjernvarmesektoren, da han indledte det første af i alt otte regionalmøder i Fjernvarmens Hus i Kolding tirsdag morgen.

- Vi har et billede af fjernvarmen – bl.a. gennem vores nylige medlemsundersøgelser – der viser, at fjernvarmen generelt set har været meget robust. 1,5 til 1,6 millioner af de husstande, vi forsyner med varme, har således ikke oplevet prisstigninger, slog han fast.

Samtidig konstaterede han, at såvel priskrisen på energi samt krigen i Ukraine har givet en helt anderledes debat om fjernvarme og værdien af, at vi i Danmark har en stærk fjernvarmesektor.

- Det giver minder på en måde om den debat, der var, da Grundbeløbet ophørte, hvor der blev tegnet et billede af, at det ville blive rigtig dyrt at have fjernvarme, og at det derfor var noget, man skulle ud af. Forskellen er, at nu vil forbrugerne fri af gassen og over på fjernvarmen, lød det fra Kim Mortensen.

Han understregede, at det naturligvis ikke er alle fjernvarmeselskaber, der har det godt med de voldsomme prisstigninger – især på gas.

- I Dansk Fjernvarme er vi helt og fuldt bevidste om, at prisstigningerne har voldsomme konsekvenser for de medlemmer, der igennem årevis har tvangsbundne til gas. Vi arbejder på at finde løsninger i samspil med de politiske partier, sagde Kim Mortensen.

Netop det politiske arbejde i Dansk Fjernvarme forløber fortsat på fire kerneområder. Kim Mortensen nævnte, at det drejer sig om fortsat at sikre en høj forsyningssikkerhed, lave priser, grøn omstilling og yderligere acceleration på den grønne omstilling.

- Dertil kommer der et par nye fokusområder til, som vi dog allerede er godt i gang med – nemlig sektorkobling og hvordan fjernvarmeselskaberne kan understøtte industrien til at kunne indgå med fx overskudsvarme til fjernvarmeforbrugerne, sagde Kim Mortensen.

Indholdet du prøver at tilgå kan indeholde cookies

En del af indholdet på denne side kommer fra en tredjepart og kan indeholde cookies.
For at se indholdet skal du acceptere alle cookies