28. feb 2022 Fagligt

Gas: Danmark er godt polstret

Energistyrelsen vurderer, at der endnu ikke er risiko for knaphed på gas i Danmark, men der er beredskabsplaner klar.

Det forventes, at forbruget i alle danske husholdninger og virksomheder vil kunne dækkes med de forsyninger og lagre, der er til rådighed. Det er meldingen fra Energistyrelsen, der dog betoner, at hvis den nuværende situation ”eskalerer længere inde i året, kan en nødplan iværksættes”.

P.t. er det kun 25 procent af det danske årlige forbrug af gas, der kan dækkes af den hjemlige biogasproduktion. Ifølge Energistyrelsen bliver den resterende del af forbrug dækket fra gas importeret fra det centraleuropæiske gasmarked.

”Den gas, danske forbrugere importerer gennem rørledningerne over den dansk-tyske grænse, er et mix af den gas, der flyder i det europæiske gasnet, dvs. gas fra Norge, Rusland, Holland, Nordafrika m.fl., ” skriver Energinet i sin pressemeddelelse.

Ved knaphed på gas
Hvis der skulle opstå en situation, hvor der kommer knaphed på gas vil hele Europa blive påvirket. Danmark har et godt udgangspunkt, men skulle Danmark opleve knaphed på gas, er der beredskabsplaner, der følger EU’s lovgivning.

Ved en akut mangel på gas kan myndighederne iværksætte forskellige nødtiltag for at leve op til EU’s krav om at sikre forsyningen.

”Energistyrelsen følger situationen nøje og er i samarbejde med ressortmyndighederne gået i dialog med de virksomheder, som bruger gas og kan blive påvirket, ” skriver Energistyrelsen.