23. feb 2022 Lokalt

Over 75 pct. tilslutning i Assens: Nu skydes konverteringer snart i gang

På lidt over to måneder er det lykkedes Assens Fjernvarme at skabe massiv opbakning til deres nye konverteringsprojekt. Projektet skydes i gang i løbet af 2022, men potentialet er slet ikke udtømt endnu. Direktør Marc Roar Hintze forventer nemlig et samlet konverteringsområde på over 2.000 standardhuse.

Assens Fjernvarme forventer, at de med deres kommende konverteringsprojekt i Aarup og omegn skal producere fjernvarme til et område, der svarer til 2.000 nye husstande. Foto: Jesper Voldgaard.
Tilbage i november sidste år kunne Assens Fjernvarme melde ud, at man nu åbnede op for tilmeldinger til fjernvarmen i Aarup og de omkringliggende landsbyer.

At det kun skulle tage to måneder at nå den tilstrækkelige tilslutning til, at et stort konverteringsprojekt kunne føres ud i livet, havde man nok ikke regnet med – men det var nu engang det, direktør Marc Roar Hintze måtte konkludere, da der blev gjort status for projektet den 7. februar.

Forbrugerne havde talt: De ville have fjernvarme. 70 procent af det potentielle konverteringsområde var nemlig tilmeldt. Det tal er dog allerede forældet, for her blot en uge senere er tilslutningsprocenten nu steget til over 75 procent – noget der rundt regnet svarer til 1.350 standardhuse.

Stor opbakning skyldes timing, markedsføring og et godt produkt
Der er ifølge direktør Marc Roar Hintze flere årsager til den store opbakning, Assens Fjernvarme har oplevet i de sidste par måneder. Han peger dog på timingen, markedsføringen og fjernvarmeproduktet som de helt tunge lodder på vægtskålen.

- I Assens Fjernvarme har vi et godt produkt – vi har meget lave varmepriser her, og selve tilslutningen koster kun 5.000 kroner. Derudover har det også hjulpet os, at energipriserne på gas og el har været enormt høje. De opvarmningsformer, mange i konverteringsområdet har i dag, er derfor meget dyre, siger direktøren og fortsætter:

- Vores produktionsapparat har gjort, at vi i år har kunnet sætte fjernvarmeprisen ned. Vi benytter os nemlig af biomasse, vind, sol og en stor varmepumpe.

Assens Fjernvarme har været CO2-neutrale siden 1988, og når den vedvarende energi og de grønne løsninger er billigere end fossile brændstoffer, er det ifølge Marc Roar Hintze kun endnu bedre at vælge fjernvarmen.

I et stort konverteringsprojekt med fart på som i Assens, har det været nødvendigt med samarbejdspartnere, som har gjort det lettere at administrere de mange tilmeldinger og kommunikere med alle dem, som gerne vil med på fjernvarmen. Og her har Assens Fjernvarme særligt indhentet hjælp fra Fjernvarmens informationsfond og Softværket.

- De kampagner, FIF har hjulpet os med at køre, har fungeret virkelig godt. Der har været et flow i orienteringen af kunder, som FIF har håndteret perfekt. Samtidig har vi automatiseret tilmeldingsprocessen med hjælp fra Softværket, forklarer Marc Roar Hintze.

De lokale har været en stor hjælp
Marc Roar Hintze understreger, at den store opbakning til fjernvarmen ikke mindst er de lokale borgeres fortjeneste. Selvom konverteringsprojektet afhang af tilslutning fra den større by Aarup, fremhæver han derfor også de fem landsbyer i området, som en stor del af succesen:

- Særligt i landsbyerne har vi haft nogle ambassadører, som virkelig har bakket op om fjernvarmen og har gået ud og arbejdet for at få flere med. De lokale har bare været med fra start i projektet, siger han.

Potentialet er stadig større
Assens Fjernvarme er med den tilstrækkelige tilslutning nu klar til at skyde projektet i gang. I øjeblikket projekteres konverteringerne, og hen mod sommerferien vil det komme i udbud. Gravearbejdet starter efter planen engang efter sommerferien.

Men Assens Fjernvarme er ikke nogle, der hviler på laurbærrene. Ifølge Marc Roar Hintze er der nemlig et stort uudtømt potentiale for at få endnu mere fjernvarme til Aarup og omegn.

- Vi ved, at mange i området stadig ikke er tilmeldt. Og faktisk har temmelig mange andre byer end de projekterede også bedt om at blive regnet ind og blive tilsluttet. Dem er vi begyndt at kigge på, og så har vi et helt industriområde, som skal bruge fjernvarme, der svarer til i omegnen af 3-400 husstande. De vil meget gerne med, for de har fokus på at være bæredygtige, og her er fjernvarme fra os et godt skridt på vejen, siger direktøren og slår fast:

- Jeg er ikke i tvivl om, at vi kommer til at levere fjernvarme til over, hvad der svarer til 2.000 nye standardhuse.