08. feb 2022 Kurser & arrangementer

Bliv 100 % fortrolig med forsyningsjura

På forsyningsjurauddannelsen får du et solidt kendskab til alle juridiske faldgruber i dit arbejde, og hvordan du tackler dem.

Arbejder du som teknisk/administrativ medarbejder indenfor områder som HR, økonomi og kunder eller som planlægger herunder, mellemledere og teamkoordinatorer, som tager del i den praktiske opgaveløsning? Så er forsyningsjurauddannelsen relevant for dig.

Uddannelsen har til formål at give dig indsigt i den lovgivning, der sætter rammerne og regulerer forsyningsbranchen indenfor en eller flere af forsyningsarterne: vand, spildevand, affald og varme.

Uddannelsens indhold og opbygning
Forsyningsjurauddannelsen er bygget op af moduler, som hver er af 2 dages varighed. Uddannelsen indeholder 2 almene moduler og 4 fagspecifikke moduler; vand, spildevand, affald og varme.
Modulerne kan tagets individuelt og i vilkårlig rækkefølge, og du bestemmer selv hvilket modul eller moduler, der er relevant for dig. Uddannelsen er udviklet i samarbejde med branchen.

Forsyningsjura – Almen 2
9.-10. marts 2022
På det almene modul nr. 2, som afholdes i marts måned, kommer du igennem flere yderst aktuelle emner inden for forsyningsjura:

Ansættelsesret
Opkrævning og inddrivelse
Forbrugerret og persondataret
Erstatningsansvar
Finansiering

Læs mere om Forsyningsjura – Almen 2

Du kan læse mere om de enkelte moduler her:

Forsyningsjura – Spildevand
4.-5. april 2022

Forsyningsjura – Vand
24.-25. august 2022

Forsyningsjura – Almen 1
3.-4. oktober 2022

Forsyningsjura – Varme
14.-15. december 2022