01. feb 2022 Kurser & arrangementer

Webinar: Få overblik over kemiregler og krav i Kemisk APV

Der er kommet nye regler på kemiområdet. Deltag på webinar hos Dansk Fjernvarme og få indsigt i de krav som I skal leve op til.

Webinar: Vi sætter fokus på kemisk risikovurdering

For at leve op til de nye krav skal alle virksomheder, hvor der bliver arbejdet med farlige kemiske stoffer og materialer (farlig kemi) eller med arbejdsprocesser, hvor der udvikles farlig kemi, foretage en såkaldt kemisk risikovurdering. Formålet med den kemiske risikovurdering er at vurdere, hvor og hvordan medarbejderne kan blive udsat for farlig kemi, så risikoen kan fjernes eller forebygges.

Webinar om kemisk risikovurdering
Webinaret afholdes d. 4. marts fra kl. 10.00-11.30.

Webinaret har fokus på ’praksis’ og ikke teori, og der vil blive gennemgået eksempler og cases.
Med din deltagelse i webinaret vil du blive klædt på til at kunne foretage en kemisk risikovurdering i dit fjernvarme- eller forsyningsselskab på en meningsfuld måde. Samtidig får du en gennemgang af, hvilke krav der er til den.

Læs mere om webinaret og hvordan du deltager her.

Bliv klogere på APV-området
Dansk Fjernvarme udbyder løbende ny webinarer og kurser, som sætter fokus på arbejdsmiljøområdet. I øjeblikket har du derfor mulighed for at deltage på to andre webinarer, som begge omhandler APV.

Webinar om ATEX-APV
Dato: 18. marts 2022
Tid: 10.00-11.30
ATEX-APV er en lovpligtig risikovurdering, som skal udfærdiges, hvis der er brandfarlige væsker, gasser, eller støv i virksomheden. På webinaret bliver du klogere på, hvordan I undgår eksplosioner og får styr på jeres lovpligtige risikovurdering af eksplosionsfaren.

Læs mere om Webinar om ATEX-APV her

Webinar om Biologisk APV
Dato: 1. april 2022
Tid: 10.00-11.30
Biologisk Risikovurdering (Biologisk APV) er en lovpligtig risikovurdering, som skal udfærdiges, hvis ansatte har mulighed for at blive udsat for biologiske agenser. Biologiske agenser er relevante ved arbejde med fx organiske fyringsmaterialer, som træpiller, flis, halm.

Læs mere om webinaret her