01. feb 2022 Kurser & arrangementer

Hvor meget mere kan du få ud af dit solvarmeanlæg?

Hvad enten du arbejder med drift og styring af solvarmeanlæg til daglig, er leverandør eller anlægsejer, kan du blive klogere og optimere på din solvarmedrift.

Dansk Fjernvarme afholder kurset ’Optimering af solvarmedrift’, hvor deltagerne bliver indført i ny viden om, hvordan man kan optimere driften og styringen af eget solvarmeanlæg. Solvarmeanlæg kan nemlig varierer meget, hvilket til dels skyldes forhold, som ikke kan ændres, mens andre kan optimeres gennem en optimal styring af anlæggene – noget du lærer på kurset.

Kurset afholdes:

Dato: 22. marts 2022
Tid: 9.15 – 15.30 (morgenmad fra 08.45)
Sted: Fjernvarmens Hus, Kolding

I gennem kursusforløbet bliver du bekendt med en række værktøjer, som giver dig evnerne til at styre dit anlæg så optimalt som muligt, hvorved du får et større udbytte, ligesom der vil være god tid til netværk og erfaringsudveksling med ligesindede.

Læs mere om kurset ’Optimering af solvarmedrift’ her.

Er kurset noget for mig?
Kurset er særligt relevant for alle, der arbejder med drift og styring af solvarmeanlæg til daglig. Derudover henvender kurset sig også i høj grad til leverandører, anlægsejere og kommende anlægsejere.
På kurset anvendes nogle af deltagernes egne data, og du kan give besked ved tilmelding, hvis du gerne vil have dine styringsdata i spil.