25. jan 2022 Regionalmøde

Fjernvarmeprisen skal være konkurrencedygtig

Den stigende konkurrence med fx individuelle varmepumper tvinger fjernvarmeselskaberne til at se nærmere på deres prissætning. Anders Jespersen har gode eksempler med på Regionalmøderne. 

- Jeg tager udgangspunkt i de praktiske erfaringer, som medlemmerne allerede har gjort sig rundt i landet, siger Anders Jespersen forud for sine oplæg på de otte regionalmøder i marts. Foto: Jesper Voldgaard.

Sammensætningen af konkurrencedygtige priser bliver mere og mere vigtig i en fjernvarmesektor med øget konkurrence fra individuelle varmeløsninger, når der skal ske konverteringer væk fra fossile brændsler. Det er årsagen til, at Dansk Fjernvarme sætter fokus på netop prissætningen på de forestående regionalmøder fra den 1. marts og frem til den 16. marts.

Det er økonomisk konsulent i Dansk Fjernvarme, Anders Jespersen, der giver oplæg om de konkurrencedygtige fjernvarmepriser, og han vil på møderne gennem mulighederne for at sammensætte tarifferne, så de bliver mere fleksible i forhold til lokale behov.

- Jeg tager udgangspunkt i de praktiske erfaringer, som medlemmerne allerede har gjort sig rundt i landet. Her vil jeg se på, hvordan de har sammensat deres tariffer og tilbudskampagner og bruge det som eksempler i forhold til, hvordan man kan sammensætte sine priser, så der bliver konkurrencedygtige i forhold til individuelle løsninger, forklarer han.

Dernæst vil Anders Jespersen se på, hvad man kan og ikke kan i forhold til den eksisterende lovgivning i forhold til at give de potentielle kunder de mest fordelagtige tilbud.

- Vi ser f.eks. eksempler på, at nogle fjernvarmeselskaber sælger fjernvarmeunits til nye kunder, men det er ikke at anse som en del af fjernvarmeselskabernes hovedaktivitet. Derfor kan man ikke umiddelbart gøre brug af den mulighed, forklarer Anders Jespersen.

Han nævner, at han også vil komme omkring, hvordan man kan differentiere sine priser i forhold til forskellige kundegrupper, således at det bliver muligt at tilbyde nogle bestemte forbrugere en bedre pris end andre.

Det første regionalmøde finder sted i Kolding den 1. marts. Det sidste møde bliver afholdt den 16. marts i Glyngøre.

Du kan læse mere om regionalmøderne og melde dig til her.