20. jan 2022 Politisk

Energipriser Ministeren lyttede til fjernvarmen

På baggrund af de kraftigt stigende energipriser har Dansk Fjernvarme netop holdt møde med klimaminister Dan Jørgensen, der lyttede opmærksomt til fjernvarmens forslag.

Klimaminister Dan Jørgensen og formand for Dansk Fjernvarme, Jesper Frost Rasmussen, mødtes på Landsmøde 2021 - og i denne uge har de igen siddet overfor hinanden. Denne gang til en snak om de stigende energipriser. Foto: Jesper Voldgaard.

Det er næppe gået nogens næse forbi, at prisen på energi har været kraftigt stigende de seneste mange måneder. Også i fjernvarmebranchen, har vi oplevet meget kraftige stigninger hos flere selskaber. Det var på den baggrund at Dansk Fjernvarme, repræsenteret ved formand, Jesper Frost Rasmussen, Jan Strømvig, bestyrelsesmedlem og formand for Dansk Fjernvarmes Producentforum samt Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme, netop har holdt møde med minister for klima, energi og forsyning, Dan Jørgensen samt flere højtplacerede embedsmænd.

- Selv om langt de fleste fjernvarmeselskaber har klaret sig igennem krisen med skindet på næsen, så er der en række fjernvarmeselskaber, der har måtte varsle meget høje prisstigninger for deres forbrugere, siger Jesper Frost Rasmussen, der fortsætter:

- Der skal man huske på, at disse selskaber nu står uforskyldt i denne her ulykkelige situation. Prisen på naturgas er nærmest eksploderet på grund af en række globale og geopolitiske årsager. En række selskaber har af historiske og politiske årsager været tvangsbundet til naturgasnettet og er derfor blevet en slags ofre for denne politiske situation. Andre selskaber står med store prisstigninger fordi de har gjort præcist som politikerne har ønsket og har investeret i omfattende elektrificering. Det gør også ondt lige nu, fordi prisen på el er fulgt med prisen på gas. Derfor er der nu en række fjernvarmeselskaber og dermed deres forbrugere, der uforskyldt er kommet i alvorlig uføre og som derfor kræver politisk opmærksomhed og ikke mindst konkret hjælp til at kompensere for de markante prisstigninger på specielt naturgas, siger Jesper Frost Rasmussen.

Forslag om afgift på naturgas og moms
Med til mødet havde Dansk Fjernvarme en række forslag, der blev præsenteret for ministeren. Forslag, der målrettet vil kunne hjælpe de ramte selskaber og deres forbrugere. Det er blandt andet forslag om en målrettet hjælp til de forbrugere der er kommet i klemme i form af midlertidig lempelse af naturgasafgiften og / eller momsfritagelse på naturgas samt at dobbeltbeskatningen af CO2 udledning fjernes. Som værn mod at sårbare familier rammes af generelle stigninger på energi, transport og generelt højere leveomkostninger på grund af energikrisen foreslår Dansk Fjernvarme at dette reguleres via skattesystemet gennem eksempelvis den grønne check.

- Vi havde en række konstruktive forslag med til ministeren, som han lyttede opmærksomt på og spurgte ind til. Det er en også en række af de forslag vi som brancheforening har luftet i pressen den seneste tid. Der er naturligvis ingen garanti for, at ministeren kan samle de berømte 90 mandater i Folketinget til alle vores forslag, men jeg hæfter mig ved, at der blev taget rigtig godt imod dem, siger Jesper Frost Rasmussen.

Udfordringen kræver målrettet hjælp
Selvom det er en national energikrise, så er det imidlertid ikke en krise, der rammer alle lige hårdt. Den pointe delte ministeren med Dansk Fjernvarme.

- Det er min opfattelse, at vi i Danmark er sluppet godt igennem energikrisen, netop fordi vi har fjernvarme og at fjernvarmekunderne langt de fleste steder ikke kommer til at opleve prisstigninger. Men de steder hvor naturgas er den eneste og primære opvarmning rammer den hårdt og der skal der sættes ind med konkret hjælp i en fart, siger Jesper Frost Rasmussen, der fortsætter:

- Derfor hjælper det ikke at give alle en lille smule økonomisk kompensation, eksempelvis gennem elafgiften, som elsektoren vanen tro også foreslår denne gang. Det vil naturligvis give nogle få kroner til de mange – men vil ikke hjælpe der hvor forbrugerne virkelig er kommet i klemme og vil derudover give en unødvendig stigning i elforbruget i Danmark.

- Man skal huske på, at en del af krisen er afstedkommet af at vi har en udbudskrise. Vi mangler energi. Derfor er det kontraproduktivt at foreslå lempelser af elafgiften, der blot vil øge efterspørgslen efter energi og dermed gøre krisen værre end den allerede er.