19. jan 2022 Lokalt

Der er rivende gang i fjernvarmeudviklingen i Odsherred

To – snart tre – af Odsherred Forsynings i alt fire varmeværker er i løbet af få år begyndt at producere fjernvarme på varmepumper fremfor naturgas. Dermed har man sænket varmeprisen, hvilket har skabt en stigende interesse for fjernvarmen, og gravearbejdet til et femte varmeværk er derfor allerede i gang.

- Vi er lige nu i gang med at opføre en varmepumpe i Grevinge-Herrestrup. Med installationen kommer værket til at kunne det hele, da der udover den traditionelle naturgasproduktion også blev opført et flisværk tilbage i 2015, forklarer Fanny Villadsen. Foto: Odsherred Forsyning.

De små lokale varmeværker er vigtige bidragsydere til den grønne omstilling i Odsherred. Tilbage i 2018 ombyggede man nemlig varmeværkerne i Højby og Vig til at producere fjernvarme på varmepumper i stedet for de tidligere naturgasmotorer. Og snart står et forbedret varmeværk også klar i Grevinge-Herrestrup. Det fortæller direktør Fanny Villadsen.

- Vi er lige nu i gang med at opføre en varmepumpe i Grevinge-Herrestrup. Med installationen kommer værket til at kunne det hele, da der udover den traditionelle naturgasproduktion også blev opført et flisværk tilbage i 2015, forklarer hun.

Traditionelt set har fjernvarmen ellers haft et blakket ry i området, da prisen har været meget høj. Men siden Odsherred Forsyning sænkede varmeprisen med 25 procent i 2020, har den kedelige tendens vendt sig. I 2021 er der kommet 20 nye forbrugere i Grevinge-Herrestrup. Derudover er der kommet 200 flere forbrugere til i Højby og Vig i løbet af de seneste to år. Det begejstrer Fanny Villadsen.

- Jeg er stolt over, at vi i et område med så meget modvilje mod fjernvarmen rent faktisk er lykkedes med at koble flere på. Det er uden tvivl en vigtig faktor, at de kan se, at vi faktisk arbejder på at sænke fjernvarmepriserne, siger hun.

Fleksibel produktion sikrer varmeprisen

Og noget tyder på, at de gode tendenser kommer til at fortsætte i Odsherred. Allerede tilbage i midten af oktober 2021 kunne man nemlig melde ud, at prisnedsættelsen fra 2020 også holder ind i 2022. Og det er vel at mærke i en tid, hvor landet står midt i en energikrise.

- Vi har et bredt produktionsmiks, som gør at vi kan holde fjernvarmeprisen i ro i 2022. Lige nu råder vi over fire varmeværker og er ved at opføre et femte. På dem producerer vi fjernvarme på el, naturgas og flis. Samtidig har vi risikoafdækket vores strømpris, hvilket også kommer os til gavn nu, forklarer Fanny Villadsen

Selvom Odsherred Forsynings varmeværker i Højby og Vig nu producerer på varmepumper frem for naturgas, har de stadig bibeholdt gasmotorerne. Når der mangler lokal el, kan man dermed starte de gamle gasmotorer og producere strøm til elnettet, som direktøren fortæller er en vigtig indtægt for forsyningen.

- I det hele taget gør vi alt for, at vi kan holde priserne i ro. Vi ved nemlig, at vores forbrugere har behov for budgetsikkerhed, understreger hun.

Endnu et varmeværk på vej

Sidste nye skud på stammen i Odsherred bliver i Rørvig, hvor indtil videre 220 ud af potentielt godt 600 forbrugere skal konverteres fra individuel opvarmning til fjernvarme. Til det formål skal der også bygges et nyt varmepumpebaseret varmeværk.

Gravearbejdet til den første af i alt fire etaper er allerede påbegyndt og byen, der ellers traditionelt har været kendt som Odsherreds største ’olielandsby’, kan dermed snart se frem til at komme på fjernvarmen.

- I takt med at gravemaskinerne bevæger sig ned ad vejen, er der flere forbrugere, som gerne vil nå at komme med på fjernvarmen, så vi får stadig flere tilmeldinger ind i projektet, siger Fanny Villadsen og fortsætter:

- Vi har været tidsoptimister i projektet og har lovet de første forbrugere varme i efteråret. Det knokler vi for at nå, for vi skal jo også lige have bygget et varmeværk.

Til byggeriet af det nye varmeværk i Rørvig er Odsherred Forsyning indgået i et samarbejde med det lokale vandværk i byen. Man har nemlig været udfordrede på lokalplanen, men har muligvis løst det ved at låne jord hos vandværket. De er dog også gået i dialog omkring et lidt utraditionelt samarbejde, fortæller Fanny Villadsen:

- Det lokale vandværk har en nedgravet gammel vandtank, som ikke er i brug. Vi er lige nu i dialog med dem om at slå hul i tanken og etablere det nye varmeværks akkumuleringstank inde i den gamle tank. Det giver jo netop også god mening, at det lokale vand- og varmeværk kan samarbejde om sådanne løsninger, siger hun.