17. jan 2022 Lokalt

Fjernvarme Fyn vil fange CO2

Fortum-koncernen fra Finland vil sammen med Fjernvarme Fyn indfange CO2 og lagre det for at omdanne det til en bæredygtig ressource.

Fjernvarme Fyn vil sammen den finske energikoncern Fortum indfange og lagre 480.000 tons CO2 inden 2030. På længere sigt vil potentialet være endnu større, lyder det i en pressemeddelelse fra de to energivirksomheder. Foto: Fjernvarmen Fyn.

Fjernvarme Fyn og en af Europas største energikoncerner, finske Fortum, er gået sammen om en fremtidsvision, hvor de vil indfange og lagre 480.000 tons CO2 inden 2030. På længere sigt vil potentialet være endnu større, lyder det i en pressemeddelelse fra de to energivirksomheder.

Fangsten skal ifølge parterne ske fra Fjernvarme Fyns anlæg i Odense, der leverer varme til 200.000 borgere på Fyn, og Fortums anlæg i Nyborg, der miljøbehandler farligt affald fra en lang række industrivirksomheder og forsyner borgerne i Nyborg med fjernvarme.

Der vil fortsat, præcis som i dag, komme fjernvarme til borgerne i Odense og Nyborg ud af begge anlæg. Men hvis CO2 fra forbrændingsprocessen indfanges, bliver fjernvarmen klimaneutral.

- Vi ser en mulighed for at levere klimaneutral fjernvarme til borgerne på Fyn og på samme tid bidrage markant til at nedbringe Danmarks samlede CO2-udledning. Derfor går vi og Fortum-koncernen nu forrest med en ambition om at hjælpe Odense Kommune med at blive klimaneutral i 2030 og yderligere bidrage til den nationale klimastrategi, siger Fjernvarme Fyns administrerende direktør Jan Strømvig.

De 480.000 tons CO2, som skal indfanges frem mod 2030 svarer til omkring tre procent af det, der skal indfanges i Danmark for at imødekomme den danske klimaudfordring, fremgår det af den fælles pressemeddelelse.

Succes i Oslo
Fortum har allerede succesfuldt realiseret CO2-fangst i mindre skala på sit anlæg i Oslo i Norge som optakt til det ambitiøse Longship-projekt. Yderligere producerer Fortum og datterselskabet Uniper brint i Tyskland. Brint kan sammen med CO2 indgå i plastik eller omdannes til bæredygtig metanol – en proces, der også betegnes Power-to-X (PtX). Bæredygtig metanol kan fortrænge fossile brændstoffer og dermed bidrage til at nedbringe CO2-udslippet i andre sektorer.

- Fortum-koncernen har et mål om at være klimaneutral i Europa i 2035, og projektet i Danmark er en del af den samlede strategi. Ved at omdanne affald til bæredygtige materialer og ressourcer vil vi skabe et lukket CO2-kredsløb, der bidrager til at nå målet både for os og for vores samarbejdspartnere, siger Kalle Saarimaa, Vice President hos Fortum Recycling & Waste, i pressemeddelelsen.

En hjælp til klimaneutralitet i Odense
Projektet passer som fod i hose til den plan, der er lagt i Odense Kommune, forklarer borgmester Peter Rahbæk Juel. Planen lægger op til, at det fælles mål for Odense Kommune er klimaneutralitet senest i 2030.

- Teknologien omkring CO2-fangst, som vi nu udforsker nærmere, har potentiale også i et større klimaperspektiv, hvor kulstof og brint ikke alene kan blive til bæredygtigt brændsel, men hvor selve processen også bidrager til udvikling og grønne arbejdspladser. Uanset typen af teknologi er det allermest afgørende, at vi finder frem til de bedst mulige klimaløsninger for netop vores by, udtaler borgmester i Odense Kommune Peter Rahbæk Juel.

Første skridt i samarbejdet er en forundersøgelse, der skal klarlægge, om det er realistisk at gå videre i stor skala. Forundersøgelsen forventes færdig inden udgangen af 2022, hvorefter der kan træffes beslutning om det videre forløb.