14. jan 2022 Politisk

Politisk aftale giver håb for, at vi nu kan udnytte potentialet for geotermi

Dansk Fjernvarme hilser den nye prisregulering for geotermi velkommen. Geotermi har et stort potentiale i Danmark – og den nye prisregulering kan være med til at få det indfriet.

Der har længe været talt om geotermisk varmes potentiale i Danmark. Landets længst fungerende anlæg har også leveret varmt vand til fjernvarmekunder i Thisted siden midten af 1980’erne.

Men trods Varmeplan Danmark 2021 for nylig viste, at teknologien kan bidrage væsentligt til den grønne omstilling og udbredelsen af fjernvarmen, lader det store gennembrud for geotermien stadig vente på sig.

Derfor hilser Dansk Fjernvarme også den nye politiske aftale om prisregulering for geotermi, der blev vedtaget i december 2021, velkommen.

- Gennem længere tid har vi haft et ønske om også at kunne udnytte geotermisk varme til fjernvarmeproduktion i en aftalemodel, hvor det geotermiske anlæg etableres og drives af en ekstern partner, mens fjernvarmeselskabet alene køber den producerede varme ”ved hegnet” til en aftalt pris, lyder det fra varmechef i Dansk Fjernvarme, Søren Berg Lorenzen.

Ny tjeklistemodel
Men Varmeforsyningsloven og særligt substitutionsprisprincippet tager ikke hensyn til denne model, idet den ikke giver ejeren og operatøren af det geotermiske anlæg sikkerhed for den aftalte pris i aftaleperioden, som på grund af de store investeringer typisk vil være meget lang.

- Med den nye politiske aftale lægges der op til, at fjernvarmeselskabet kan ansøge om at blive undtaget for den gældende prisregulering og i stedet anvende den nye tjeklistemodel, siger Søren Berg Lorenzen.

Den nye tjeklistemodel tager hensyn til beskyttelse af forbrugerne gennem et prisloft, der aftales mellem parterne i en kontrakt, en deling af effektiviseringsgevinster samt godkendelse og efterfølgende tilsyn fra Forsyningstilsynet.

Samtidig fastholdes den hidtidige model, som i praksis lægger op til en mere aktiv involvering fra fjernvarmeselskabernes side.

- Men hvis fjernvarmeselskaberne selv skal have mulighed for at gå mere aktivt ind i etablering og drift af geotermiske anlæg, er det nødvendigt med en markant styrkelse af den nationale garantiordning for geotermiboringer – en ordning, som med de nuværende rammer ikke har haft nogen søgning, og som derfor også er under evaluering, siger Søren Berg Lorenzen og påpeger, at der også bør skabes bedre sammenhæng i reguleringen, hvor den nuværende procedure for tildeling af eneretstilladelser iht. Undergrundsloven ikke tager hensyn til, at leveringen af fjernvarme er et naturligt monopol, som er reguleret meget stramt gennem Varmeforsyningsloven.

Endelig påpeger Søren Berg Lorenzen, at der er tale om en særlig problemstilling for geotermien, som er søgt løst gennem den nye prisregulering. Derfor er der umiddelbart heller ikke noget, der taler for at udbrede tjeklistemodellen til andre teknologier eller energikilder.