14. jan 2022 Lokalt

Aarhus får EU's største geotermiske fjernvarmeanlæg

Geotermi kommer til at dække 20 procent af varmen fra AffaldVarme Aarhus fra 2030. Det er resultatet af en aftale, som forsyningsselskabet har indgået med Innargi. 

- Det her er en historisk dag for fjernvarmen i Aarhus.

Administrerende direktør for AffaldVarme Aarhus, Bjarne Munk, lægger ikke skjul på, at den nye aftale mellem det aarhusianske forsyningsselskab og Innargi om et geotermisk anlæg får stor betydning fremadrettet. I 2025 kan anlægget begynde at levere varme til aarhusianerne, og anlægget skal efter planen være fuldt udbygget i 2030, hvor det vil dække cirka 20 procent af fjernvarmebehovet.

- Geotermi er en vedvarende energikilde og dermed et vigtigt skridt i vores bestræbelser på at få meget mere vedvarende energi ind i fjernvarmen. Geotermi er en forudsætning for, at vi i 2030 kan nå i mål med at udfase importerede træpiller, siger Bjarne Munk Jensen.

Det er Innargi, der både skal etablere og drive det geotermiske anlæg, der bliver dimensioneret til 110 MW. Forventningen er, at projektet vil inspirere mange store byer i Europa, der arbejder med udfasning af kul og gas. Det er også ambitionen hos A.P. Møller Holding, der stiftede Innargi i 2017.

- Vi stiftede Innargi, fordi vi gerne ville bringe vores undergrundskompetencer i spil til gavn for den grønne omstilling. Geotermi kan levere varme uafhængigt af, om solen skinner eller vinden blæser, og derfor benyttes som basisvarme som erstatning for kul, gas og biomasse, siger Robert Uggla, CEO for A.P. Møller Holding A/S.

Konkret skal Innargi nu bore de første efterforskningsbrønde i Aarhus. De skal vise, om undergrunden kan levere den forventede varme og give den sidste viden til det endelige design af det kommende anlæg.

Med anlægget i Aarhus er det muligt at reducere mængden af træpiller, der skal importeres med 55.000 tons om per år. Det betyder, at de direkte biogene CO2-udledninger reduceres med 95.000 tons, og anvendes den sparede biomasse til fx metanol til transport, kan der spares yderligere 70.000 tons CO2 – svarende til udledninger fra 30.000 benzinbiler. 

Innargi tager risikoen
Den største risiko i forbindelse med geotermi er, at undergrunden ikke kan levere den forventede varme, eller at der opstår undergrundsrelaterede driftsproblemer i anlæggets forventede levetid på 30 år. 

Innargi bærer undergrundsrisikoen i alle projektets faser. På den måde får hverken AffaldVarme Aarhus eller forbrugerne uforudsete udgifter, hvis noget ikke går som planlagt. 

Projektet giver desuden plus på samfundsøkonomien. Varmen fra anlægget bliver nemlig væsentligt billigere end den varme, som AffaldVarme i dag modtager fra Studstrupværket, og aftalen realiseres uden økonomisk støtte fra staten. 

ATP og NRGi investerer i udbredelsen af geotermi
Samtidig med at aftalen mellem AffaldVarme Aarhus og Innargi offentliggøres, træder ATP og NRGi ind som medinvestorer i Innargi Holding A/S. Dermed kan Innargi række ud efter de mange muligheder, der opstår både i Danmark og Europa, når varmeproduktionen i de store byer skal gøres CO2-neutral.

- Mens sol og vind kommer og går, så er varmen fra klodens indre der altid. Det gør geotermi til en stabil vedvarende energikilde. Den er nødvendig, hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling. Vi er i ATP stolte over at muliggøre et projekt med et kæmpe dansk og internationalt potentiale, hvor der samtidig vil være afkast at hente på den lange bane til vores medlemmer, siger Bo Foged, adm. direktør i ATP.