13. jan 2022 Lokalt

Massiv udvidelse i Give: 25 procent flere får fjernvarme

Efter et 2021 med blændende succes kan Give Fjernvarme se frem til mindst 25 procent flere fjernvarmeforbrugere i 2022. Med så stor en udvidelse skal kapaciteten dog følge med. Det sikres med opgraderet elkedel og overskudsvarme, som kan dække halvdelen af det årlige varmebehov.

For tiden er det populært at få fjernvarme i Give. Bare i år forventer fjernvarmeværket at byde velkommen til mindst 400 nye forbrugere - det er 25 procent flere, end værket har i dag. Foto: Give Fjernvarme.

- Bare i dag har fire forbrugere ringet for at blive tilsluttet fjernvarmen. Normalt plejer man jo at skulle være meget opsøgende, når fjernvarmen skal udbredes, men det er ikke nødvendigt for tiden.

Det fortæller Peter Mikael Kjer, som er driftsleder i Give Fjernvarme. Efter et veloverstået 2021 kan han konstatere, at han skal byde velkommen til mindst 400 nye fjernvarmekunder i løbet af i år. Det er en stigning på 25 procent, og med den fart der er på tilmeldingerne i øjeblikket, ser det ud til at være konservativt sat.

At så mange gerne vil have fjernvarme i Give er ikke svært at forstå. I 2021 var fjernvarmeprisen historisk lav, og i år kan man som forbruger hos Give Fjernvarme glæde sig over, at prisen holdes i ro. Ifølge Peter Mikael Kjer er det dog ikke den eneste årsag til, at man oplever så stor efterspørgsel på fjernvarme i Give.

- Det har betydet meget, at vi har gjort tilslutning til fjernvarmen gratis i nogle områder. Samtidig er gas- og elprisernes himmelflugt jo klart til vores fordel, siger han og fortsætter:

- Alle de nye lavenergihuse vælger fjernvarme frem for varmepumper og jordvarme. Det i kombination med, at Vejle Kommune er stor fortaler for fjernvarme gør, at langt de fleste nybyggerier også tilsluttes fjernvarmen.

Kapaciteten skal følge med

Med det hastigt stigende varmebehov i Give skal produktionskapaciteten også øges, så den forhøjede efterspørgsel kan efterkommes. Og det er en balancegang, som er vigtig at mestre. Peter Mikael Kjer er dog ikke i tvivl om, at Give Fjernvarme kan løfte opgaven.

- Det store indsatspunkt for os ligger i at udvide vores kapacitet, samtidig med at vi får flere på fjernvarmen. Det er jo netop kunsten, for vi vil meget gerne have flere forbrugere, men produktionen skal også følge med – og det kan den. Det handler egentlig bare om at tage de rigtige beslutninger nu og fremadrettet, forklarer han.

Tiltagene, der skal fremtidssikre produktionskapaciteten i Give Fjernvarme er blandt andet en opgradering af deres elkedel, hvis effekt næsten fordobles. I dag dækker den cirka en tredjedel af varmebehovet. I tillæg til opgraderingen står fjernvarmeforsyningen også med en nærmest sikker aftale om levering af overskudsvarme, som kan indgå i produktionen allerede fra 2024.

- Vi er lige nu i dialog med to virksomheder, som vi kan indhente overskudsvarme fra. Cirka halvdelen af det fremtidige behov kan dækkes af de op mod 30.000 MWh, vi kan indhente om året i overskydende varme fra dem, siger Peter Mikael Kjer og fortsætter:

- Og det er bare de lavthængende frugter, som ligger lige til højrebenet. Der er potentiale for endnu mere. Energien er der, så der skal gå meget galt, hvis aftalerne ikke kommer i hus, understreger han.

Faktisk er der så meget varme at hente fra overskudsvarme og opgraderet elkedel, at man i Give Fjernvarme på længere sigt kan stå med en udfordring, som er lige omvendt den aktuelle: En større produktionskapacitet, end der er behov for. Præcis derfor er arbejdet med at få flere forbrugere på fjernvarmen en vigtig del af deres fremtidsplaner.

Flisværk skal udfases

Den fremtidige høje kapacitet i Give Fjernvarme skal dog ses i lyset af, at de i 2025 vil lukke for deres flisværk. I dag dækker flisværket omkring 60 procent af produktionen, men i 2025 skal der monteres et elfilter på værket for at efterkomme skærpede miljøkrav. Med udsigt til alternative varmekilder har man vurderet, at det ikke kan svare sig økonomisk at installere filteret.

- Vi er klar til at dække produktionen fra vores flisværk med andre produktionsformer, så udskrivningen til et elfilter vælger vi at spare væk. Netop derfor er det også oplagt for os at kigge ind i alternative produktionsformer nu, forklarer Peter Mikael Kjer.