13. jan 2022 Fagligt

Betalingsordninger kan hjælpe kunden – og fjernvarmeselskabet

Fjernvarmeselskaber, der varsler markante prisstigninger, har mulighed for at indgå betalingsordninger med kunder, der har svært ved at klare betalingen.

Der er en del fjernvarmeselskaber, der enten har eller skal melde ud om større prisstigninger til deres kunder. Og selv om det ikke er et lovkrav, at fjernvarmeselskaberne skal tilbyde midlertidige betalingsordninger, kan det være værd at overveje, når kunderne har svært ved at betale varmeregningen.

Dansk Fjernvarme anbefaler, at selskaber, der melder markante prisstigninger ud, opfordrer varmekunderne til hurtigt at tage kontakt til fjernvarmeselskabet, hvis de har eller mener de får problemer med at betale regningen.

Samtidig er det vigtigt at informere kunderne om, hvem de konkret skal kontakte hos fjernvarmeselskabet, hvis de vil drøfte individuelle løsninger om betaling af varmeregningen.

Forinden skal fjernvarmeselskabet lægge en plan for, hvordan man ønsker at kunne tage individuelle hensyn til varmekunder, der har brug for fx en betalingsordning. Der kan være tale om, at kunden fx betaler månedsvist i stedet for én gang hvert kvartal, hvis det er bedre for kunden.

Dertil bør fjernvarmeselskabet kontakte kommunen – eller kommunerne – for at høre til, hvilke muligheder der er for borgere, der rammes særligt hårdt af prisstigninger på varmen og eventuelt indgå i et samarbejde med kommunen.

Udglatning af varmeregningerne
Helt overordnet kan fjernvarmeselskaberne overveje, hvorvidt de har mulighed for at udglatte varmeregningerne. Det er en måde, hvor selskaberne kan skåne fjernvarmekunderne mod, at prisstigningerne kommer på én gang, men i stedet bliver fordelt over året.

Energistyrelsen og Forsyningstilsynet har i forbindelse med den såkaldte varmepakke fra regeringen lovet at oprette en hotline og rådgive fjernvarmeselskaber om reglerne for, hvordan fjernvarmeselskaber kan udglatte varmeregningerne over året.

I forbindelse med såvel individuelle betalingsordninger som udglatning af varmepriserne skal fjernvarmeselskaberne dog hele tiden have for øje, at levering af fjernvarme sker efter ”hvile i sig selv”-princippet. Det betyder, at hvis nogle kunder ikke betaler eller kun betaler en del af deres varmeregning, så er det de øvrige kunder, der kommer til at betale den resterende del af ”regningen”.

Derfor skal fjernvarmeselskabet altid nøje vurdere på, om der på sigt er en reel betalingsevne hos kunderne som helhed og – i særdeleshed – de kunder, der bliver indgået individuelle betalingsordninger med.