03. jan 2022 Lokalt

Sunds: Stor konvertering af industrikvarter er undervejs

Sunds Vand og Varmeværk står overfor en større udvidelse af varmenettet, da de er i fuld gang med at konvertere byens sydlige industrikvarter til fjernvarme. Fjernvarmens grønne aftryk er et stort trækplaster, og man forventer derfor at kunne øge fjernvarmesalget med op mod 20 procent i løbet af tre-fire år.

Med tilslutning fra det sydlige industrikvarter i Sunds forventer man at kunne øge sit varmesalg med op mod 20 procent i løbet af de næste tre-fire år. Foto: Sunds Vand og Varmeværk

I november kom den første nye industrikunde på fjernvarmen i Sunds - nemlig virksomheden Kyocera, som altså nu får leveret fjernvarme til deres lokaler på i alt 22.000 kvadratmeter.

Industriområdet i det sydlige Sunds er i dag primært forsynet med naturgas, men i løbet af de kommende 3-4 år forventer Stig Østergaard, der er bestyrelsesformand i Sunds Vand og Varmeværk, at næsten alle virksomhederne der får mulighed for det, vælger fjernvarme. Sker det, vil varmesalget øges med hele 20 procent.

- Jeg kan ikke se nogle gode grunde til ikke at vælge fjernvarme. Og jeg tror egentlig, at de fleste af virksomhederne i området ville vælge at komme på fjernvarmen i morgen, hvis de kunne. Alt det tekniske skal selvfølgelig bare lige på plads først, siger Stig Østergaard.

At der nu er udsigt til en stor forøgelse af varmesalget for Sunds Vand og Varmeværk er ikke en udvikling, der er sket hen over natten. De indledende tanker om projektet begyndte for 4-5 år siden, men der skulle først foretages en lang række tekniske beregninger og udvidelser af fjernvarmeforsyningen, før konverteringsprojektet kunne blive en realitet.

- Fra starten af projektet erkendte vi, at der skulle nogle tekniske forudsætninger på plads, før vi kunne føre det ud i livet. Vi får vores varme fra Herningværket, og derfor måtte vi blandt andet samarbejde med dem om at sørge for, at der kunne leveres varme nok til udvidelsen, siger Stig Østergaard og fortsætter:

- Samtidig var det vigtigt for os at kunne levere varme til en konkurrencedygtig pris, hvorfor vi i forbindelse med vores samarbejde med Herningværket fik en 15-års aftale i stand om varmeprisen, fortæller han.

Fjernvarmens grønne aftryk er vigtigt for virksomhederne

Da alle de tekniske detaljer var på plads, kunne Sunds Vand og Varmeværk begynde arbejdet med at skabe tilslutning til fjernvarmen i industriområdet. Det gjorde de blandt andet gennem fyraftensmøder og personlige besøg fra driftslederen hos de forskellige virksomheder.

Stig Østergaard fortæller, at blandt andet det grønnere aftryk, som fjernvarmen kan give virksomhederne, er blevet brugt som salgsargument i Sunds.

- Produktionen på Herningværket er hovedsageligt baseret på flis og træpiller. Det betyder, at man kan levere fjernvarme med et grønnere aftryk end det, man får fra naturgas og olie. Det er helt klart noget, vi bruger som et salgsargument, og det har også været vigtigt for nogle af virksomhederne. Det er noget, de rent faktisk også selv kan bruge i deres branding, forklarer formanden.

Gratis tilkobling og et lavere kvadratmeterkrav skal sælge fjernvarmen

Som en måde at tilskynde virksomhederne til at koble sig på fjernvarmen fra starten, har Sunds Vand og Varmeværk valgt at gøre det gratis at tilkoble sig i den indledende etableringsperiode. Dertil betaler man kun en tredjedel af kvadratmeterkravet for en almindelig husstand.

De stigende priser på naturgas og olie, som netop er de primære opvarmningsformer i industriområdet, mener Steen Østergaard også bør tilskynde til, at flere af virksomhederne vælger at tilslutte sig fjernvarmen. Dertil er det bare mindre bøvlet at have fjernvarme, synes formanden:

- Hvis man får fjernvarme, skal man bare ringe til varmeværket, hvis man har en udfordring. Man skal ikke selv stå for udskiftninger. Vores påstand er, at fjernvarmen er mere stabil og sikker. Man slipper for alt bøvlet selv, siger han.

Konverteringsprojektet i Sunds kommer til at foregå i to etaper. Den første etape finder sted på den vestlige side af en hovedvej, som skyder igennem industrikvarteret – og her er Kyocera altså blevet den første aktive fjernvarmeaftager. Der er derudover allerede indgået aftaler med virksomhederne Midtjysk Autoindretning, IBF og Meteor.

Næste etape bliver påbegyndt i 2022, hvor der skal skydes rør under hovedvejen, så virksomhederne på den anden side også kan få tilbudt fjernvarme.