30. dec 2021 Lokalt

Ny varmepumpe øger solvarmens effektivitet i Marstal

Fra starten af 2022 skal en nyinstalleret varmepumpe på 2 MW indgå i driften hos Marstal Fjernvarme på Ærø. Formålet med installationen er at få mest muligt ud af forsyningens solvarmeanlæg, som efter planen skal stå for 55 procent af den årlige varmeproduktion.

Marstal Fjernvarmes nye varmepumpe tages i brug til januar og skal nedkøle forsyningens damlager, så solvarmeanlægget bliver mere effektivt til forår. Foto: Marstal Fjernvarme.

Marstal Fjernvarmes nye varmepumpe på 2 MW står allerede nu klar, men skal dog lige testes, inden den indgår i driften fra midt i januar – lige i tide til fyringssæsonen i Marstal.

Formålet med installationen af varmepumpen er at erstatte en gammel varmepumpe og dermed kunne afkøle forsyningens damlager mere effektivt. I løbet af sommeren varmes lageret nemlig op af solpaneler – mens det om vinteren skal afkøles af varmepumpen. Jo lavere temperatur i damlageret til foråret, jo højere aktivitet er der i forsyningens solpaneler, forklarer driftsleder Lasse K. Larsen.

- Vores nye varmepumpe erstatter en gammel varmepumpe på 1,5 MW, som ikke længere kunne levere den ønskede effekt. Den gamle varmepumpe var afkølet med CO2, som er langt fra lige så effektivt som den ammoniak, der afkøler den nye, fortæller driftslederen.

COP-faktoren og dermed virkningsgraden af Marstal Fjernvarmes varmepumpeinstallation bliver da næsten også fordoblet, da den stiger fra 3 til 5,5. Den større virkningsgrad skal indfri forsyningens mål om at producere 55 procent af fjernvarmen på deres solvarmeanlæg.

Den øgede effektivitet fra varmepumpen bidrager også til, at man som fjernvarmekunde i Marstal kan se frem til en billigere varmeregning i 2022. Den variable varmepris falder nemlig markant fra 80 øre/kWh til 60 øre/kWh. Det svarer til en besparelse på cirka 4.500 for et standardhus. Prisfaldet skyldes dog også, at forsyningen er færdig med at opkræve for en underdækning.

At cirka 95 procent af fjernvarmen produceres på en blanding af solvarme og træflis er til gengæld uden tvivl den vigtigste faktor for, at man hos Marstal Fjernvarme ikke påvirkes af de stigende energipriser på olie, el og naturgas.

Fjernaflæste målere er godt på vej

Et andet spændende projekt, der er undervejs i Ærøs største by, er udskiftningen af alle Marstal Fjernvarmes målere til fjernaflæselige. Ud af forsyningens 1.600 målere er de 800 allerede udskiftet og i sommeren 2023 skal fjernaflæsning på døgn- og timebasis være udrullet til hele byen, fortæller Lasse K. Larsen.

- Fjernaflæsning giver os den fordel, at vores optimering af ledningsnettet er baseret på reelle tal, fordi vi kan få dags- og timeværdier. Og det er vi allerede i fuld gang med nu, idet vi blandt andet har ændret vores renoveringsplaner af ledningsnettet ud fra nogle af de værdier, vi har fået ind, forklarer han.