21. dec 2021 Lokalt

TVIS skal levere fjernvarme til 32.000 nye husstande

I løbet af de næste 20 år forventes efterspørgslen på fjernvarme i Trekantområdet at stige med hele 32 procent, hvilket svarer til 32.000 standardhusstande. Det viser en ny varmebehovsprognose fra TVIS, der peger på stabile varmepriser, nybyggerier og gaskonverteringer som årsager til det stigende behov.

I løbet af de kommende 20 år forventer TVIS at blive leverandør til 32.000 flere husstande i Trekantområdet. Det er en stigning i varmebehovet på hele 32 procent. Foto: TVIS

Som leverandør af fjernvarme til ni fjernvarmeselskaber sørger TVIS for, at knap 60.000 forbrugere i Trekantområdet kan få fjernvarme. Det tal forventes med deres varmeprognose at stige markant i de kommende 20 år. Prognosen gennemføres hvert andet år, men tilbage i 2019 var forventningen kun en stigning på syv procent.

Den stigende efterspørgsel skal særligt findes i Vejle, Middelfart og Kolding Kommune, hvor man forventer en vækst på henholdsvis 29, 86 og 23 procent. Mest markant er dermed det næsten fordoblede varmegrundlag i Middelfart, som skyldes at byerne Strib, Røjle og Vejlby får fjernvarme i løbet af de kommende år.

Får travlt de næste otte år

Selvom varmebehovsprognosen dækker over de næste 20 år, er det klart i de kommende otte, at man får mest travlt med udvidelserne i Trekantområdet. TVIS forventer nemlig, at efterspørgslen allerede er steget med hele 24 procent frem mod 2030. Det svarer dermed til en gennemsnitlig udvidelse på 3.000 standardhuse hvert år de næste otte år.

Projektchef fra TVIS, Anders Jepsen, fortæller at varmebehovet særligt ser ud til at stige så meget i den nærmeste fremtid, fordi man her kender de konkrete projekter, som de enkelte fjernvarmeselskaber arbejder på. Og det er især konverteringsprojekter, da der virkelig er kommet fremryk i gaskonverteringerne i løbet af de sidste par år.

- Det er særligt gaskonverteringer, der rykker lige nu. Det kommer af de ændrede konverteringsregler, men også de tilskud, man får til gaskonverteringer, som har fremrykket nogle af de kommende konverteringsprojekter.

Netop tilskud til konverteringer, som kan søges igennem Fjernvarmepuljen fra 2021-2025, nævner TVIS’ varmebehovsprognose også som en væsentlig faktor i det øgede varmebehov de kommende 20 år, fordi puljen har sat skub under den grønne omstilling, hvor udvidelserne af fjernvarmesystemerne er i rivende udvikling.

Vækst, konverteringer og en stabil varmepris øger fjernvarmebehovet

Sidst varmeprognosen blev udarbejdet i 2019, var udsigterne til det øgede varmebehov hos TVIS langt mindre. Dengang blev behovet over de kommende 20 år anslået til at ligge på syv procent.

Årsagen til den markante stigning skal ifølge Anders Jepsen netop findes i det øgede tryk på gaskonverteringer. Dertil er den vækst, man lige nu oplever i Trekantområdet også med til at øge behovet for fjernvarme, forklarer projektchefen.

- Generelt er der stor vækst i Trekantområdet. Der bliver bygget meget, og der er kort sagt virkelig gang i den. Særligt i Strib omkring Middelfart udvides der, og vores varmeselskaber i Kolding og Vejle har en del gaskonverteringer i kikkerten i de kommende år, siger Anders Jepsen.

De stigende priser på gas er da også med til at gøre fjernvarmen mere attraktiv, og er ifølge Anders Jepsen et godt salgspunkt. Med fjernvarme fra TVIS har man nemlig langt mere stabile priser.

Faktisk i en sådan grad, at TVIS allerede nu har meldt ud, at de forventer en fremtid med stabile priser i de kommende 20 år.

- I TVIS er vi helt uafhængige af fossile brændstoffer, da fjernvarmen produceres på overskudsvarme, flis og affaldsafbrænding. På den måde bliver prisen meget mere stabil, fordi vi står på flere ben og ikke kun er afhængige af én opvarmningskilde, forklarer Anders Jepsen og fortsætter:

- Vi har varmeaftaler helt frem til 2038, hvilket også gør prisen hos os mere sikker, da vi ikke skal forhandle aftaler på plads fra år til år.

Fjernvarmens grønne profil er et vigtigt fokuspunkt i udbredelsen

Et øget fokus på grøn omstilling gør også underværker for udsigten til at udvide fjernvarmen i Trekantområdet. Det betyder især meget for de fire kommuner, som ejer TVIS, fortæller Anders Jepsen. Der kommer da også hele 3 nye selskaber på fjernvarmen i 2022.

- Fjernvarmens grønne profil er vigtig for dens udbredelse. En del af det udvidede varmebehov kommer fra 3 selskaber, som vi skal levere varme til fremover: Jelling, Bredsten-Balle og Vamdrup. Ved at udbrede fjernvarmen til dem får vi udfaset enormt meget naturgas på én gang, da deres forbrugere kobles på vores produktionsapparat. I alt udfaser det 9.300 tons CO2 om året fra fjernvarmen over 20 år, siger projektchefen.

Kapaciteten er der allerede

En så stor udvidelse af fjernvarmenettet, som TVIS kan se frem til, medfører også en større belastning af nettet. Den belastning er TVIS dog allerede gearet til, da de transmissionsmæssigt endnu ikke kører med den højest mulige temperatur. Produktionsmæssigt har de også allerede faste aftaler på plads, ligesom der ifølge Anders Jepsen ligger mange muligheder i Trekantområdet for at få endnu mere overskudsvarme.

Det forventer de bestemt at udnytte i fremtiden, men projektchefen understreger, at de allerede nu har produktionsapparatet i orden og er klar til at levere meget mere fjernvarme.

- Vi har allerede energien til rådighed, så vi kan imødekomme efterspørgslen, og derfor er det både energi- og priseffektivt for alle, hvis vi kan forsyne endnu flere fjernvarmeforbrugere sammen med fjernvarmeselskaberne, understreger Anders Jepsen.