21. dec 2021 Pressemeddelelse

Billigere varme til fjernvarmekunderne

Det er blevet endnu billigere at få sin bolig opvarmet med fjernvarme. Det viser ny opgørelse fra Forsyningstilsynet. 

De danske fjernvarmeforbrugere kan lune sig lidt mere her i juletiden. Den gennemsnitlige pris for at få sin bolig opvarmet med fjernvarme er nu 12.739 kr., og dermed er prisen faldet med 1,3 procent fra august 2020 til august i år, viser en ny opgørelse som Forsyningstilsynet netop har offentliggjort. Faldet vækker glæde hos Dansk Fjernvarme.

- For de 3,7 millioner danskere, der har en bolig som opvarmes med fjernvarme, er det en rigtig god nyhed, at prisen er faldet. Fjernvarmeselskaberne bliver fortsat mere effektive, og det smitter af på den pris, som de tilbyder deres kunder, lyder det fra Rune Moesgaard, politisk chef i Dansk Fjernvarme.

Når fjernvarmeselskaberne bliver mere effektive, bliver energikilderne billigere. Det kan også ske ved, at et værk får flere forbrugere til at deles om de faste omkostninger, så det kommer forbrugerne direkte til gavn. Det skyldes, at fjernvarmeselskaberne ikke må optjene overskud og tage penge ud af selskaberne, men at lavere omkostninger skal resultere i lavere regninger for forbrugerne.

Flere skal have adgang til den billige, grønne fjernvarme
I oktober i år udkom Aalborg Universitet med en grundig analyse, hvori det fremgår at mindst 300.000 boliger, der i dag opvarmes olie- eller naturgas, bør opvarmes med fjernvarme. I det lys hæfter Dansk Fjernvarme sig ved, at forbrugerne også på pengepungen kan se frem til et mere konkurrencedygtigt produkt.

- Allerede i dag giver det rigtig god mening at udbrede fjernvarmen til langt flere boliger. Når fjernvarmeselskaberne sænker prisen, er der ingen tvivl om, at behovet for mere fjernvarme kun stiger, så endnu flere danskere kan få gavn af den grønne fjernvarme, siger Rune Moesgaard, der fortsætter:

- I sidste ende er det kommunerne, der i samarbejde med de lokale forsyningsselskaber, skal lave den konkrete varmeplanlægning. Her bør de overveje, hvor meget støj fra f. eks. individuelle varmepumper, de vil tillade i tæt bebyggede områder, og hvor synlig vi ønsker infrastruktur og varmekilder i bybilledet skal være. Med lavere pris på fjernvarme bliver det heldigvis lettere også for den enkelte forbruger at træffe beslutning om, hvor de skal få deres grønne varme fra.

Netop den grønne varme er i fremgang i store dele af fjernvarmesektoren. Nye tal fra Energistyrelsen viser, at andelen af vedvarende energi er steget fra 65 procent i 2019 til hele 72 procent i 2020. Og med flere store el-varmepumper, solvarme og forhåbentlig geotermi er vi godt på vej til en helt klimaneutral fjernvarme i 2030.

Prisstigninger på strøm og naturgas
Siden Forsyningstilsynet i august indsamlede priser fra de danske fjernvarmeselskaber, er Danmark imidlertid ramt af en energikrise, hvor især prisen på strøm og på naturgas er steget kraftigt. Det har også smittet af i prisen på fjernvarme enkelte steder, der fortsat er mærket af et historisk krav om at fyre med naturgas.

- Forbrugerne i de enkelte selskaber, der er hårdt ramt af de stigende priser på el og gas, vil komme til at mærke stigninger i prisen. Men vores analyser viser, at langt de fleste steder holdes prisen i ro og sænkes tilmed enkelte steder, så prisen på fjernvarme i en gennemsnitsbetragtning fortsat flugter nogenlunde med de priser, som Forsyningstilsynet netop har meldt ud, siger Rune Moesgaard.

Antallet af selskaber med priser på over 20.000 kr. for ti år siden i 2011 på 71. I 2020 nede på blot 16 selskaber, der overstiger priser på 20.000 kr.

Se også pressemeddelelse fra Forsyningstilsynet: Fald i fjernvarmepriserne august 2020 - august 2021.