07. dec 2021 Lokalt

Hashøj: Nyt varmeværk sænker fjernvarmeprisen i 2022

Midt i november kunne Hashøj Kraftvarmeforsyning indvie deres nye varmeværk i Dalmose på Sjælland, som skal producere fjernvarme ved hjælp af flis og varmepumpe. De lokale forbrugere kan med indvielsen se frem til en grønnere, mere fleksibel og tilmed billigere fjernvarme i 2022.

Hashøj Kraftvarmeforsyning, som ellers siden halvfemserne har produceret fjernvarme på biogas fra Hashøj Biogas, måtte tilbage i 2017 se sig om efter alternative varmeproduktionsformer, da biogasleverandøren dengang meldte ud, at de ikke ønskede at forlænge leveringsaftalen efter 2019.

Kraftvarmeforsyningen kom med hjælp fra DFP frem til, at den mest rentable løsning var at opføre et flisværk suppleret med en varmepumpe, som dermed kunne dække varmeproduktionen fra det biogasanlæg, man var nødsaget til at udfase.

Fleksibelt produktionsapparat giver prisfald i 2022

Vejen mod det nye varmeværk viste sig at være lang og til tider besværlig, da tilladelser skulle indhentes og politiske problemstillinger skulle tackles. Projektet har dog i sidste ende båret frugt, og i dag står Hashøj Kraftvarmeforsyning altså med et helt omlagt og mere fleksibelt produktionsapparat. Det glæder driftsleder Bent S. Poulsen sig over:

- For os som forsyning og vores forbrugere betyder opførslen af vores nye varmeværk, at vi kan levere billigere fjernvarme. I dag er vi fleksible i vores energivalg, idet vi kan producere fjernvarme på lokal flis, varmepumpe, træpiller og naturgas, forklarer han.

Det er netop også den fleksibilitet som gør, at Hashøj Kraftvarmeforsyning i modsætning til en række andre fjernvarmeforsyninger ligefrem kan sænke prisen på fjernvarme i 2022.

Til forskel fra olie, naturgas og el er prisen på flis nemlig lav i øjeblikket – så man kan ikke komme udenom, at indvielsen af det nye flisbaserede varmeværk kommer på et godt tidspunkt.

Bent S. Poulsen fortæller sågar, at fjernvarmemodtagerne i Hashøj kan se frem til en lille tilbagebetaling fra indeværende år, da kraftvarmeforsyningen har fået en ekstraindtægt på motorer, de har meldt ind som reservekræfter.

Nye energikilder giver grønnere fjernvarme til en mere stabil pris

Udover en billigere varmeregning kan de lokale forbrugere i Hashøj også glæde sig over, at de nu får leveret grønnere fjernvarme. Det skyldes at den naturgas, Hashøj Kraftvarmeforsyning hidtil har været nødt til at supplere deres biogasproduktion med, nu kan udfases til kun at blive brugt som reservekraft.

- Hidtil har vi været bundet til vores faste aftale om at anvende biogas som primært brændsel. Det har fungeret ganske fornuftigt, men vi har også været låst fast af aftalen og har derfor ikke kunnet kigge ned i alternative produktionsformer. Med det nye varmeværk er det blevet muligt og vi slipper derfor for at skulle supplere vores produktion med naturgas i samme omfang, siger Bent S. Poulsen.

Driftslederen fortæller også, at han med det nye værk ser positivt på fremtiden for Hashøj Kraftvarmeforsyning, idet der nu kan produceres fjernvarme til en mere stabil pris.

- Vi vurderer i hvert fald, at vi nu har et rigtigt godt nyt anlæg, som er tidssvarende i mange år. Derfor har vi ikke behov for nogle større investeringer fremadrettet, fastslår han.