03. dec 2021 Fagligt

Otte værker får tilskud til eldrevne varmepumper

Energistyrelsen har fordelt de sidste midler til at støtte etablering af eldrevne varmepumper – i alt 20 selskaber har tilsammen modtaget støtte på 57,2 millioner kroner. 

I alt otte fjernvarmeselskaber har fået en tidlig julegave fra Energistyrelsen. De modtager nemlig nu støtte til at kunne etablere eldrevne varmepumper, der skal fortrænge kul, olie eller naturgas i fjernvarmeproduktionen i Danmark.

Energistyrelsen skriver i en pressemeddelelse, at projekterne – der i alt har fået tilsagn om 26,2 mio. kroner i støtte - forventeligt bliver sat i drift i 2022, og at den samlede varmekapacitet for de ansøgte eldrevne varmepumper er på 39,7 MW og med en samlet anlægspris på ca. 287 mio. Kroner.

- Dansk Fjernvarme bifalder, at varmeselskaberne har benyttet sig af puljen, fordi varmepumperne sammen med værkernes øvrige produktionsanlæg kan give en grøn og robust varmeproduktion, siger teknisk konsulent i Dansk Fjernvarme, Jens Christian Nielsen.

Fra tilskudsordningen ”Etableringsstøtte til eldrevne varmepumper til fjernvarmeproduktion” er der tidligere i år givet tilsagn om støtte til 12 varmepumpeprojekter. Samlet har Energistyrelsen således givet tilsagn om etableringsstøtte på 57,2 mio. kroner.

- De varmeselskaber, der ikke har fået del i puljen, er dog ikke udelukket fra at etablere en varmepumpe. Investeringsomkostningerne har naturligvis betydning i det korte løb, men det er vigtigt at se på den totale økonomi i projektet. Og her er varmepumpens virkningsgrad samt drift og vedligeholdelse afgørende for den totale økonomi, forklarer Jens Christian Nielsen.

Dansk Fjernvarme vil opfordre til at varmepumperne i fjernvarmen får en opkobling til www.varmepumpedata.dk, så branchen kan dele driftserfaringer.