02. dec 2021 Politisk

Dansk Fjernvarme vil have ensartet og bred CO2e-afgift

Afgiften skal dog kun pålægges aktiviteter, der medfører udledning af CO2, mens CO2-neutral certificeret biomasse eller biogent affald ikke skal pålægges en ny afgift.

Dansk Fjernvarme bakker sammen med Dansk Affaldsforening op om, at der bliver indført en CO2e-afgift. Det sker med det udgangspunkt, at det kan skabe de rette incitamenter til en reduktion af CO2-udledning for på den måde at bidrage til den grønne omstilling henimod en løsning af de globale klimaudfordringer.

Det fremgår af et fælles notat fra de to brancheorganisationer, der samtidig anbefaler, at CO2e-afgiften både bliver ensartet og bred. Det betyder, at afgiften skal ramme ens uanset hvilken aktivitet, der medfører en uønsket udledning af CO2.

”Vi lægger dog vægt på, at man kun pålægger afgiften på aktiviteter, som medfører udledning af CO2 og fx ikke ved anvendelse af CO2-neutral certificeret biomasse eller biogent affald, ” står der i notatet, hvor det også bliver understreget, at CO2e-afgiften skal indfases gradvis.

Samtidig skriver de to brancheorganisationer, at de endnu ikke har lagt sig fast på en anbefaling om niveauet for en kommende CO2e-afgift, ligesom de understreger, at det er en klar præmis for anbefalingen om en CO2e-afgift, at de eksisterende energiafgifter omlægges til CO2e-afgifter. Det sker med henvisning til, at det også er fastlagt i Kommissoriet for Ekspertgruppen for Grøn Skattereform. Af Kommissoriet fremgår det bl.a., at den første delrapport skal skitsere en omlægning af energiafgifterne til en mere direkte afgift på CO2-udledning.

Seks fokusområder
Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening redegør i notatet for, at de har særligt fokus på seks områder. De seks områder er ifølge brancheorganisationerne ”afgørende” for en succesrig omlægning til et CO2e-afgiftssystem, fordi der skal skabes ”de rette incitamenter og tages de rette hensyn i forhold til den videre omstilling til vedvarende energi”.

De seks fokuspunkter er: 

  • Fortsat omstilling til vedvarende energikilder i fjernvarmesektoren
  • Incitament til CO2-fangst
  • Større andel biogent affald i forhold til plast
  • Biomasse og biogent restaffald
  • Dobbeltbeskatning
  • Konkurrenceforhold og lækageeffekter på affaldsområdet

Du kan læse uddybende argumenter for hvert af de seks fokuspunkter i notatet, som du kan tilgå som download fra højre spalte her på siden under ”Download”.