01. dec 2021 Corona

Gode råd om corona til fjernvarmeselskaber

Dansk Fjernvarme har samlet 10 gode råd om den tilspidsede corona-situation i forhold til fjernvarmeselskaberne.

Corona-situationen udvikler sig desværre ikke i en positiv retning hverken i Danmark eller resten af verden. Derfor opfordrer Dansk Fjernvarme til, at fjernvarmeselskaberne som en del af den kritiske infrastruktur aktivt drøfter og planlægger i forhold til - i første omgang - at undgå at få corona ind i selskaberne, men også at forholde sig til, hvordan at selskabet skal agere, hvis det sker.

Dansk Fjernvarme er igen i kontakt med Energistyrelsen, der har kontakt til Den Nationale Operative Stab, NOST. Fra Energistyrelsen er opfordringen ganske klar: Fjernvarmeselskaberne skal overveje, om de skal genindføre nogle af de tidligere krav til bl.a. ansatte.

Helt overordnet bør det gælde, at ledelsen i fjernvarmeselskaberne hurtigst muligt orienterer om, hvordan selskabet vil håndtere corona-situationen. Nedenfor har Dansk Fjernvarme sammenfattet en række råd.

1. Kontrolrum og vagtgående
Kontrolrummet og de vagtgående er den mest nødvendige funktion hos selskaberne. Derfor skal selskaberne sikre, at kontrolrummets medarbejdere og de vagtgående har mulighed for at arbejde under så sikre forhold som muligt.

Det kan allerede nu være nødvendigt igen at holde vagthold adskilt og minimere besøg i kontrolrum. Læg en plan for alle tilfældes skyld. På udmeldinger fra Energistyrelsen kan vi forvente, at de som noget af det første vil efterspørge en sådan plan fra fjernvarmeselskaberne.

Ved eksterne besøg i kontrolrummet fx af særlige specialister, tjek coronapas, bed om at der bæres ansigtsmaske og sørg for at der sprittes af både før og efter besøget. Kan det undgås at selskabets personale opholder sig i kontrolrummet sammen med det eksterne personale, så undgå det eller i hvert fald minimer det.

2. Beredskabsplan
Hvis I ikke allerede har en opdateret beredskabsplan for, hvordan ikke mindst kontrolrummet og de vagtgående samt hele selskabet drives, hvis alle kritiske medarbejdere bliver syge, så er det nu at den beredskabsplan skal laves.

Hvis I allerede har aftaler i stand med fx naboselskaber om drift i nødstilfælde, så kontakt naboselskabet og drøft, om der er sket ændringer i personalesammensætning, kontakttelefonnumre el. lign.

Læs yderligere under viden og værktøjer om beredskabsplaner og reglerne for at bruge naboværkernes medarbejdere

3. Coronapas
Arbejdsgiverne har ret til at tjekke coronapas. Se nyhed fra Dansk Fjernvarme fra den 25. november 2021. Overvej, om det er et ”redskab”, der skal anvendes i jeres selskab. Det kan være nødvendigt, hvis der er ikke-vaccinerede på arbejdspladsen. Sørg for at have ansigtsbind og håndsprit til de næste måneder.

4. Hjemmearbejde
Hjemmearbejde – hvem skal være på arbejde, hvem kan arbejde hjemmefra, skal der arbejdes i hold? Er der det nødvendige materiel til stede for hjemmearbejde, hvad skal anskaffes, drøft hvad der fungerede og ikke fungerede under tidligere nedlukninger. Herunder også om der er medarbejdere, der har rigtig svært ved hjemmearbejde.

Nogle elsker hjemmearbejde, andre hader det, nogle synes det er OK nogle dage om ugen. Prøv at tage de nødvendige individuelle hensyn, så længe det er muligt. Men lav også en plan, der sikrer, at al personale, der ikke skal være til stede på arbejdspladsen, kan arbejde hjemmefra i morgen.

5. Personale der udsættes for smitte, hjemmeskoling m.m.
Man kan ikke planlægge i forhold til hvem, der er i størst risiko for at blive smittet. Det kan ske for alle. Men prøv at danne jer et overblik over, hvilke personlige forhold som jeres medarbejdere har - særligt børnefamilier.

Hvordan skal det håndteres, hvis børnene sendes hjem fra skole og institutioner, enten fordi de selv er smittede eller der er smitte i fx børnehaven. Men selvfølgelig også en generel plan for hele personalet. Hvem skal underrettes om hvad, hvornår osv.

6. Hvordan håndteres almindelig forkølelse m.m.
Mange selskaber har allerede meldt ud til deres medarbejdere, at hvis de så meget som tænker på at nyse, så skal de arbejde hjemmefra, indtil de er symptomfrie. Det kan næppe lade sig gøre for alle medarbejdergrupper hos fjernvarmeselskaberne. Derfor skal I overveje, hvordan almindelig sygdom håndteres - særligt den, som vi før corona plejede at gå på arbejde med?

Er der fx krav om en negativ kviktest eller PCR test, før man må komme på arbejde igen, eller skal man kontakte sin leder og lægge en plan for, at man kan være alene i kontrolrummet el. lign.

7. Kunder og eksterne, der kommer i selskabernes lokaler
Hvordan skal kunder og eksterne behandles, hvilke krav skal der stilles – mundbind evt. coronapas m.m.? Husk at I kan stille krav ud over de krav, som myndighederne stiller, hvis I finder det er nødvendigt. Her finder I fx skiltning som kan printes ud.

Får I udenlandske specialister på besøg, eller har I selv planlagt rejser til udlandet. Læs nærmere om Udenrigsministeriets anbefalinger vedr. erhvervsrejser . Sørg for evt. information til kunderne om corona-håndtering på selskabets hjemmeside.

8. Hjemmebesøg hos kunderne fx lukning eller målerskifte
Sørg for at kunderne er orienteret om et hjemmebesøg, at der bæres mundbind ved besøg; at der sprittes af før og efter besøget. Bed kunderne om at forlade rummet, hvor der fx skal installeres en måler, mens jeres ansatte eller eksterne VVS’ere opholder sig i lokalet. Lav en plan for orientering af kunderne.

9. Følg med i medier og hos Dansk Fjernvarme om corona-situationen
Situationen kan meget hurtigt ændre sig, derfor er det nødvendigt at have fokus på situationen. Hvem har ansvaret for at følge med hos jer?

Kontakt Dansk Fjernvarme hvis I har observationer om situationen, som I enten mener skal deles med de andre medlemmer af Dansk Fjernvarme, eller at Dansk Fjernvarme skal være opmærksom på situationer, som måske også skal meldes videre til Energistyrelsen og NOST.

Myndighederne vil være optaget af at sikre, at akutsygehusene kan opretholdes. Hvis I har akutsygehuse som jeres varmekunder, så hav ekstra opmærksomhed på forsyningssikkerheden. Med den nuværende udvikling i coronapandemien, så må I og vi forberede os på, at beredskabskravene vil stige. 

10. Husk at følge de gode råd og vaner, som vi tidligere har gjort
Følg Sundhedsstyrelsens råd og læs mere på www.coronasmitte.dk.