25. nov 2021 Fagligt

Konverteringskursus bliver udbudt igen

Der er stor efterspørgsel på mere viden om konverteringsprojekter. Derfor udbyder Dansk Fjernvarme et nyt kursus i slutningen af januar, hvor der bliver bedre tid til at dele viden og erfaringer.

Konverteringsbølgen er allerede i gang over det meste af landet, og det bliver blot mere og mere aktuelt for medlemmerne af Dansk Fjernvarme, fordi konverteringer til grøn fjernvarme er et politisk ønske både nationalt og lokalt.

Potentialet er stort for at få olie- og gasfyr væk fra den fossile varme. Ifølge Varmeplan Danmark 2021 har forskere fra Aalborg Universitet tidligere på året slået fast, at mindst 300.000 boliger med fordel kan skifte til fjernvarme, så fjernvarmeforsyningen dækker 70 procent mod 50 procent af varmebehovet.

Dansk Fjernvarme afholdte i efteråret et konverteringskursus – Konverteringsprojekt fra A til Z – og det bliver nu udbudt igen – dog i lidt nye klæder. Det nye er, at kurset bliver afviklet over to dage den 31. januar og den 1. februar 2022.

- Evalueringen fra det første kursus i efteråret 2021 viser, at vi var pressede på tid. Derfor kører vi kurset over to dage, så der bliver bedre tid til de enkelte oplægsholdere, men også bedre tid til, at deltagerne kan få snakket sammen og delt deres erfaringer med hinanden, siger Anders Jespersen, der bliver ansvarlig for kurset for Dansk Fjernvarme.

Gruppearbejde
Konkret vil stort set alle oplæg på kurset blive fulgt af gruppearbejde, så man kommer i dybden med indholdet i oplæggene og får det gjort mere praksisnært for de enkelte fjernvarmeselskaber.

Anders Jespersen fortæller, at man næsten bogstaveligt kommer omkring alle aspekter i forbindelse med et konverteringsprojekt og de nødvendige beslutninger omkring konverteringsprojekterne. Det kan være hvilke beslutninger bestyrelsen skal have afklaret inden opstarten om fx valg af prismodeller, kommunikationskanaler, etablering osv .

- Kurset henvender sig primært til de fjernvarmeselskaber, der enten er i overvejelse om at kaste sig ud konvertering af fossilt opvarmede områder eller er i de indledende faser af projekteringen, siger han.

Det første kursus bliver som nævnt afviklet den 31. januar og den 1. februar i Fjernvarmens Hus i Kolding. Derudover er der lignende kurser med start den 6. april på Hotel Scandic i Ringsted og den 9. maj i Fjernvarmens Hus i Kolding.

Du kan læse mere om kurset og melde dig til på dette link: https://www.danskfjernvarme.dk/kurser/administration-jura-oekonomi/konverteringsprojekter-fra-a-til-z