25. nov 2021 Corona

Corona-restriktioner er tilbage

Dansk Fjernvarme genoptager sin information omkring corona-restriktioner, der har særlig betydning for fjernvarmeselskaberne. 

Corona er igen på fremmarch i Danmark, og det har allerede ført til, at nogle restriktioner er genindført, mens andre er under overvejelse. Derfor vil Dansk Fjernvarme genoptage sin vidensdeling med medlemmerne.

Dansk Fjernvarme er vidende om, at medlemsselskaberne selv har styr på testning, brug af mundbind m.m., så derfor har selskaberne et andet udgangspunkt end de havde primo 2020, da Danmark lukkede ned første gang. Dansk Fjernvarme vil derfor alene orientere om de myndighedstiltag, der direkte kan have indflydelse på driften af fjernvarmeselskaberne.

Svar på de fleste almindelige spørgsmål om corona kan medlemmerne fortsat tilgå på hjemmesiden: www.coronasmitte.dk   

Generalforsamlinger
Der kan p.t. fortsat afvikles generalforsamlinger med maksimalt 200 deltagere uden krav om fremvisning af coronapas. Dansk Fjernvarme forventer dog, at myndighederne allerede fra næste uge reducerer antallet til maksimalt 100 deltagere.

P.t lyder reglen: Hvis arrangøren ikke sikrer, at der enten er 200 eller færre tilskuere/deltagere indendørs eller 2000 eller færre tilskuere/deltagere udendørs, skal du bruge corona-pas.

Dansk Fjernvarme har fortsat mulighed for at tilbyde medlemsselskaberne at afvikle generalforsamlinger elektronisk ved hjælp af Assembly Voting systemet. Prisen er uændret 5.500 kr., og sekretariatet hjælper med vejledning og med at sætte mødet op.

Hvis der serveres mad til generalforsamlinger
Hvis der serveres mad og drikke til generalforsamlingen, er der krav om fremvisning af corona-pas ved ankomst til generalforsamlingen. Når der serveres mad, så er det at betragte som et serveringssted – derfor corona-pas.

Derfor skal I huske at skrive ud i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen, at der kræves fremvisning af corona-pas.

Julefrokoster
P.t. er der ingen restriktioner eller krav om aflysning af julefrokoster hos virksomheder. Herunder selvfølgelig også fjernvarmeselskaberne.

På det pressemøde om corona, der blev afholdt onsdag den 24. november, svarede Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, også på spørgsmål om firmajulefrokoster og slog fast, at der ikke er restriktioner, som afholder virksomheder fra at holde julefrokoster.

- Man kan også se på, hvor meget alkohol, der skal drikkes, fordi man har sværere ved at overholde anbefalingerne, når man har fået alkohol, lød opfordringen fra Søren Brostrøm, der tilføjede, at Sundhedsstyrelsen selv planlægger at gennemføre julefrokost 17. december, men at den vil blive kortere end normalt.

Generelt opfordrer myndighederne til, at man bliver hjemme, hvis man er syg, holder afstand, spritter af og bliver vaccineret.

Krav om fremvisning af corona-pas på arbejdspladsen, ny lov er vedtaget den 25. november 2021
L 94 Forslag til lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af corona-pas, test for Covid-19 m.v. blev vedtaget med bred opbakning i Folketinget torsdag den 25. november

Lovforslaget giver arbejdsgivere adgang til at pålægge ansatte at forevise corona-pas, så længe Covid-19 kategoriseres som en samfundskritiks sygdom. Derudover genindføres de regler, der gav arbejdsgivere adgang til at pålægge ansatte at blive testet for Covid-19 og at blive oplyst om testens resultat.

For fjernvarmeselskaberne, der betragtes som samfundskritisk infrastruktur, kan der være situationer, hvor selskabernes ledelse vil finde det relevant at kræve corona-pas eller test. Der er flere krav, der skal være opfyldt for at kunne gøre det, bl.a. skal medarbejderne orienteres på forhånd.

Dansk Fjernvarme anbefaler at læse selve lovforslaget inden selskaberne begynder at kontrollere corona-pas/beder om test m.m.

Mulighed for frivilligt at fastsætte restriktioner
Selvom corona-pas ikke længere er et myndighedskrav i Danmark, må erhvervsdrivende, private kulturinstitutioner og foreninger som udgangspunkt gerne stille strengere krav til sine gæster, end loven foreskriver – fx om corona-pas eller brug af mundbind/visir.

Læs nærmere om mulighed for frivilligt at fastsætte restriktioner

Corona når du kommer til Fjernvarmens Hus/kontoret i København
For almindelige møder med medarbejdere m.m. i Fjernvarmens Hus er der ikke krav om fremvisning af et gyldigt corona-pas.

Ved arrangementer og kurser i Fjernvarmens Hus eller kontoret i København er der krav om

fremvisning af corona-pas ved indgangen til Fjernvarmens Hus eller andre lokaliteter, hvor Dansk Fjernvarme afholder arrangementer og kurser.

Årsagen er, at der serveres mad/drikkevare i forbindelse med arrangementer og kurser.

NOST - Den Nationale Operative Stab
NOST er ikke samlet i øjeblikket. Men det kan ske igen, hvis udviklingen i smitten fra Covid-19 fortsætter med at stige.

Hvis NOST samles igen, vil Energistyrelsen indgå, ligesom Dansk Fjernvarme igen vil blive tilknyttet til Energistyrelsens beredskabsstab og sikre formidling af viden til og fra alle fjernvarmeselskaber.

Vi står over for en vinterperiode, hvor levering af fjernvarme er samfundsvital infrastruktur. Vi kan allerede nu opfordre medlemsselskaberne til at skærpe opmærksomheden på varmelevering til akutsygehuse og andre sundhedsinstitutioner, som aktuelt er hårdt presset.