19. nov 2021 Fagligt

Fjernvarmerør er steget markant i pris

Prisen på fjernvarmerør er steget med over 20 procent siden nytår. Fjernvarmeselskaberne skal være særligt opmærksomme ved langsigtede aftaler om indkøb af rør.

I løbet af årets første seks måneder af 2021 er fjernvarmerør ramt af en prisstigning på over 20 procent. Til sammenligning var der i løbet af hele 2020 en prisstigning på cirka 7 procent. Det betyder, at fjernvarmeselskaberne skal være særligt opmærksomme, når de indgår langsigtede aftaler med rørleverandører.

Dansk Fjernvarme anbefaler sine medlemmer, at det mest fornuftige – prisstigningerne taget i betragtning og den generelle udvikling i øvrigt - at de indgår en aftale, hvor priser indeksreguleres, frem for en aftale om fast pris.

Ved en fastprisaftale over en længere periode vil leverandøren ofte sætte prisen højere for at afdække usikkerheden på det fremtidige marked.

– Vi har erfaret, at nogle af rørleverandørerne har afvist at give tilbud på rørleverancer, fordi udbudsbetingelserne har været skærpet i sådan en grad, at leveringsfrister og vilkår ikke kan imødekommes, eller at prisen vil blive urimelig høj, fordi leverandøren påtager sig en stor risiko, siger Jens Christian Nielsen, teknisk konsulent hos Dansk Fjernvarme.

Vejledning
Dansk Fjernvarmes Distributionsgruppe har sammen med ingeniørfirmaet Damgaard udarbejdet en vejledning og en skabelon til et udbud på præisolerede fjernvarmerør, som findes på Dansk Fjernvarmes hjemmeside.

I vejledningen er der blandt andet en beregningsmodel til at indeksregulere priser på baggrund af tal fra Danmarks Statistik og anbefalinger til vilkår, der er rimelige for både fjernvarmeselskaberne og leverandørerne.

Rørleverandørerne Isoplus og LOGSTOR har også været inddraget i processen, og de bakker op om, at indeksregulering og vilkår for eksempelvis levering, afhentning, bod m.m. skal være rimelige for at kunne give det bedste tilbud.

Nogle rørleverandører opfordrer fjernvarmeselskaberne til at bruge et europæisk indeks til at korrigere priserne, fordi det europæiske indeks reagerer hurtigere på markedet og er mere materialespecifikt. Men indekset er ikke frit tilgængeligt; derfor har Distributionsgruppen valgt at bruge tal fra Danmarks Statistik i vejledningen.

Håndtering af prisstigninger i gældende aftaler
I nogle tilfælde er rørleverancen en del af en totalentreprise, hvor AB18 kan være en del af aftalegrundlaget. Her kan leverandøren kræve godtgørelse, hvis der indtræder ekstraordinære prisstigninger på materialer, og en række betingelser er opfyldt i henhold til AB18 § 35. I andre tilfælde kan det være nødvendigt at finde en løsning ved forhandling.

Konsekvens for projektforslag
Stigende priser på fjernvarmerør kan have betydning for projektforslaget ved konverteringsprojekter.

Dansk Fjernvarme har sammenlignet omkostningerne for konvertering af ca. 5.000 kunder fra naturgas til fjernvarme i Jylland i årene 2018-2020.

Rørleverancen udgør typisk ca. en sjettedel af de samlede projektomkostninger. Derfor vil en prisstigning på 20 procent på rør kun betyde en stigning på 3-4 procent i det samlede konverteringsprojekt.