18. nov 2021 Lokalt

Fjernvarmen kom under motorvejen

De sidste par dage har budt på en lidt usædvanlig opgave for Verdo, der har ført fjernvarmen under motorvej E45, så et erhvervsområde kan konvertere fra gas til fjernvarme.

Det første foringsrør trækkes gennem det borede hul, den tynde stang midt i billedet er borerøret. Foto: Verdo.
Det første foringsrør er fremme på den anden side af E45. Foto: Verdo.
Ditch-witch er den maskine, som borer og trækker rørene igennem - her sammen med sjakket. Foto: Verdo.
Her er også det andet rør blevet trukket igennem. Foto: Verdo
De to rør nederst spules efter at være trukket igennem. Vindmøllen i baggrunden vil mange kunne kende fra motorvejsture forbi Randers. Foto: Verdo.

Verdo er meget tæt på at kunne tilbyde fjernvarme til industrikvarteret vest for motorvej E45 ved Randers Syd Vest.

De sidste par dage har forsyningen nemlig været i gang med få fjernvarmerør ført under motorvejen. Det er sket ved en såkaldt styret underboring, hvor der først er boret et to huller som fjernvarmeledningerne dernæst er trukket igennem i samlede, 125 meter lange stykker.

Strækningen under motorvejen er vigtige meter for Verdo, fordi det nu er muligt at tilbyde et helt erhvervsområde at skifte deres gas ud med grøn fjernvarme.

- Vi har gennem flere år arbejdet målrettet på at kunne tilbyde de lokale virksomheder grøn fjernvarme, og derfor er det en milepæl, at vi har fået boret under motorvejen og etableret fjernvarmeledninger. Den nye tilslutning har et stort potentiale og åbner for yderligere udvidelse af vores fjernvarmenet i industrikvarteret, siger Karsten Randrup, varmeforsyningschef i Verdo.

Trukket igennem i ét stykke
For at kunne forsyne erhvervsområdet vest for motorvejen lægges i alt 650 meter nye fjernvarmeledninger, der øst for motorvejen kobles på spidslastcentralen på Bronzevej.

Under motorvejen bruges 355 mm standardrør i sektioner af 16 meter, som er svejset sammen, inden de er trukket gennem hullet. Der er trukket to rør gennem hvert hul: et foringsrør yderst og fjernvarmerør inderst.

Der er boret op til seks meters dybde under motorvejen og generelt har der været fine forhold for boringen. Dog skulle boresjakket være opmærksom på øvrig infrastruktur som spildevandsledninger og 10 kV-elkabler.

Borearbejdet har betydet, at motorvejen periodevist har været delvist afspærret i en bane ad gangen i løbet af aftenen.

Flere viser interesse for fjernvarmen
Varmeforsyningschef Karsten Randrup forventer, at flere nye kunder vi få øje på fjernvarmen når først den fysisk er ankommet på den anden side af motorvejen:

- Det hjælper at være synlige i området. Vi har allerede modtaget flere forespørgsler fra virksomheder, som ønsker at konvertere fjernvarme som alternativ til naturgas, fortæller han.

Tilslutningen af de nye fjernvarmekunder begynder i de kommende uger.