16. nov 2021 Fagligt

Kom til prærørsdage i december

Igen i år bliver der rige muligheder for folk i fjernvarmebranchen til at høre om udviklingstendenser og nyheder inden for distributionsteknologien den 7. eller 8. december.

Tirsdag den 7. december og onsdag den 8. december byder Distributionsgruppen under Dansk Fjernvarme hele fjernvarmebranchen velkommen til de årlige temadage om præisolerede fjernvarmerør. Der er lagt op til nogle indholdsrige dage, hvor deltagerne kommer vidt omkring emnemæssigt.

Fjernvarmen er på vej ud i gasområderne med hastige skridt. På temadagen kan du blive klog på de udfordringer, du kan møde, når fjernvarme og gas skal ligge side om side. Derfor vil du også blive præsenteret for de nye regler om ledningsregistrering, som alle ledningsejere skal være klar til i 2023.

I forhold til konkurrencen med individuelle varmepumper vil vi drøfte datagrundlaget på temadagen. Du kan også høre om, hvilke udfordringer der er, når der skal laves en Energirammeberegning i forbindelse med opførelsen af et nyt hus.

I de tyndtbefolkede områder kan det være vanskeligt at konvertere til fjernvarme. Derfor vil du blive præsenteret for, hvordan man kan kombinere individuelle varmepumper med et kollektivt koldt fjernvarmenet/termonet.

Traditionen tro vil Teknologisk Institut præsentere resultatet fra årets prærørstest, og Rørleverandørerne får naturligvis også ordet. Vi vil i år fokusere på stikledninger.

Derudover skal vi også snakke om varmetariffer, alarmtråde, udbud på fjernvarmerør, sammenklappede alupex-rør og meget mere.