11. nov 2021 Fagligt

Varmepumperne vinder mere og mere frem

Brændselsfrie anlæg vinder frem i den danske fjernvarmesektor, og det er især de store varmepumper og elkedler, der skubber på. Dansk Fjernvarme forudser, at udviklingen bliver forstærket i 2022.

Energistyrelsen har offentliggjort resultatet af Energiproducenttællingen for 2020, der består af data fra alle værker, som leverer el og/eller varme til offentlige net, med undtagelse af elproducerende solcelleanlæg og vindkraftanlæg.

Ifølge en pressemeddelelse fra Energistyrelsen viser tallene blandt andet, at en stigende andel af fjernvarmen produceres på brændselsfrie anlæg, dvs. solvarmeanlæg, overskudsvarmeanlæg, elkedler, varmepumper og geotermianlæg.

Fra 2019 til 2020 er varmeproduktionen på denne type af anlæg steget fra syv til ni procent af den samlede fjernvarmeproduktion. Det er især varmepumper og elkedler, der bidrager til stigningen, skriver Energistyrelsen.

Endnu mere i 2022
Chefkonsulent i Dansk Fjernvarme, John Tang, glæder sig over udviklingen, der viser, at fjernvarmesektoren er i fuld gang med at bidrage til den grønne omstilling, og han mener, at stigningen bliver endnu mere markant i det kommende år.

- Jeg kan forestille mig, at stigningen bliver mindst dobbelt så stor i 2022, fordi de fleste kollektive varmepumper blev etableret i slutningen af 2020 – og det er endda et forsigtigt gæt fra min side. Det kan snildt blive til en firedobling, siger John Tang, der forventer, at udviklingen for elkedlerne vil være mere behersket.

- Jeg synes også, at det er interessant at de øvrige brændselsfrie varmekilder - både solvarme og overskudsvarme – også fortsætter med at stige. Det er teknologier, som fjernvarmeselskaberne har taget til sig på den lange bane, og som givetvis bliver centrale for den videre grønne omstilling, tilføjer John Tang.