11. nov 2021 Politisk

Prisstigninger rammer relativt få fjernvarmeforbrugere

Langt de fleste fjernvarmeforbrugere undgår at blive ramt af de kraftigt stigende priser på strøm og naturgas. Nogle selskaber er dog tvunget til at melde prisstigninger ud - og i nogle tilfælde kraftige prisstigninger. Det viser ny undersøgelse af Dansk Fjernvarme. 

Dansk Fjernvarme har fået tilbagemeldinger fra lidt over halvdelen af sine medlemmer på baggrund af de kraftigt stigende energipriser på strøm og naturgas. Spørgsmålet til medlemmerne var, om de planlægger prisstigninger nu og her eller i løbet af 2022 – og tendensen er klar: Langt de fleste af landets 3,8 millioner fjernvarmeforbrugere bliver ikke mødt af prisstigninger.

Over halvdelen af de selskaber, der har svaret på spørgsmålene, angiver således, at de hverken i 2021 eller 2022 har planer om at varsle og iværksætte prisstigninger overfor deres forbrugere.

Selskaber, der har varslet prisstigninger på mere end 10 procent, har i alt tilknyttet cirka 100.000 husstande, mens fjernvarmeselskaber, der har varslet prisstigninger på mindre end 10 procent, leverer varme til cirka 80.000 husstande. Samlet set leverer fjernvarmeselskaberne i Danmark varme til omkring 1,8 millioner boliger og bygninger – eller 3,8 millioner danskere.

- I Fjernvarmesektoren arbejder vi med at minimere risikoen for vores kunder ved at sprede vores investeringer ud over flere forskellige teknologier, så vi netop ikke rammes så hårdt, når der som nu er meget kraftige stigninger i prisen på strøm og naturgas, siger Rune Moesgaard, der er politisk chef i Dansk Fjernvarme og tilføjer:

- Derfor kan langt de fleste fjernvarmeselskaber berolige deres kunder med, at vi holder priserne i ro.

Brændselsbinding er stadig et problem
Rune Moesgaard henviser til, at blandt andre HOFOR, der leverer grøn fjernvarme til flere end 625.000 københavnere, holder prisen i ro, netop fordi de leverer varmen fra et flerstrenget system med forskellige energikilder; herunder bæredygtig biomasse.

Der er dog en række selskaber, der desværre fortsat er tynget af at have været tvunget til at bruge naturgas, som derfor har varslet endog meget kraftige stigninger.

- Der er en række selskaber, der må hæve prisen på fjernvarme kraftigt, fordi de har været underlagt en brændselsbinding til naturgas. Mange af de selskaber har besluttet at udfase den fossile gas, men har ikke nået at effektuere deres planer på den korte tid, siden naturgasbindingen blev ophævet. Derfor fortjener deres kunder en politisk håndsrækning, så de kan komme trygt igennem jul og vinter. Det kunne f.eks. være ved at Folketinget vedtager en grøn check, så vi kan holde hånden under dem, siger Rune Moesgaard.