10. nov 2021 Lokalt

Rask Mølle: Udvidelsesprojekt skal gøres mere spiseligt

I Rask Mølle Varmeværk har man planer om at opføre en ekstra elkedel og en stor akkumuleringstank i lokalområdet, så der kan tilbydes fjernvarme til ca. 100 nye forbrugere. For at øge projektets chancer for at blive godkendt, foreslår man blandt andet at udsmykke tanken med en udsigtsplatform.

Der er ikke meget plads til en stor akkumuleringstank på Rask Mølle Varmeværks grund. I stedet er planen, at den nye tank skal opføres på en mark ude ved den større vej, Skanderborgvej. Foto: Rask Mølle Varmeværk.

Rask Mølle Varmeværk har i dag ca. 360 forbrugere, men håber i den nærmeste fremtid på at kunne forsyne yderligere ca. 100 husstande med fjernvarme.

Det kræver dog en udvidelse af produktionsapparatet i form af en elkedel samt en 18 meter høj og 13 meter i diameter akkumuleringstank. På varmeværket har man de foreløbige tegninger klar, som inden længe skal til høring på et borgermøde.

Der kan til gengæld være en udfordring i at sælge et stort byggeri som akkumuleringstanken til de lokale borgere, da den trods alt ikke er synderligt svær at få øje på.

Kan gavne lokalområdet med andet end fjernvarme

For at gøre projektet mere spiseligt for de lokale borgere, har Hedensted kommune og Rask Mølle Varmeværk derfor været i dialog om, hvordan akkumuleringstanken kan skjules eller ligefrem gøre gavn for lokalområdet. Driftsleder Torben Wang Sørensen fortæller om varmeværkets foreløbige løsningsforslag:

- Vi arbejder i at gøre akkumuleringstanken til så pænt et byggeri som muligt. Samtidig er en udsigtsplatform fra tanken umiddelbart et af de mulige tiltag, som kan give den en værdi for lokalområdet. Det er dog klart, at dens største værdi er, at vi kan udbrede fjernvarme til flere lokale forbrugere.

- Hedensted kommune har bedt os om at kigge på, om tanken ville kunne graves ned – men det forslag har vi med en anbefaling fra vores rådgivere valgt ikke at arbejde videre med, da det først og fremmest giver store problemer ved utætheder og vedligeholdelse, siger Torben Wang Sørensen.

Håber på at udnytte overskudsvarme i fremtiden

Ud over at muliggøre konverteringen af flere lokale naturgaskunder til fjernvarme, er opførelsen af den nye akkumuleringstank også et vigtigt led i forbindelse med Rask Mølle Varmeværks tanker om at udnytte lokal overskudsvarme i fremtiden.

- Man har jo sænket afgiftsprisen på overskudsvarme, og det har gjort løsningen interessant for os, fordi man kan få en billig produktionspris – og så er det selvfølgelig en klar fordel, at det er miljørigtigt.

- Vi har allerede nu fået nogle henvendelser fra virksomheder, der kunne forestille sig at tilbyde os overskudsvarme, men vi er kun i den indledende del af arbejdet med at få etableret samarbejder, fortæller Torben Wang Sørensen.