02. nov 2021 Lokalt

Hedensted: Konverteringsprojekt er allerede nu en realitet

Stigende gaspriser, gratis tilkobling og tilmelding fra større ejendomme har hurtigt gjort konverterings-projekt for Hedensted Fjernvarme realiserbart.

Hedensted Fjernvarme står på tærsklen til at påbegynde projekteringsarbejdet med et større konverteringsprojekt, hvor 463 husstande i lokalområdet er blevet tilbudt at konvertere til fjernvarme. Det sker på trods af, at fjernvarmeselskabet med 180 tilmeldinger endnu ikke har nået målet om 50 procent tilmeldte i deres konverteringsprojekt.

Den primære årsag til, at Hedensted Fjernvarme allerede nu melder ud om projekteringen skyldes blandt andet, at Stjernevejskolen, som udgør et forsyningsareal på 7.800 kvm., har tilsluttet sig projektet. Det samlede antal kvadratmeter, som er tilmeldt tilkobling til fjernvarmenettet, gør derfor, at udvidelsen allerede nu kan betale sig for Hedensted Fjernvarme.

Stigende gaspriser og gratis tilkobling har sat gang i tilmeldingerne

Men det er ikke den eneste grund til, at der er lyse udsigter for konverteringsprojektet. Med stigende gaspriser i hele landet og muligheden for gratis at blive tilkoblet Hedensted Fjernvarmes udvidelse frem til nytår, har tilslutningen til projektet nemlig taget fart.

- Vi forventer, at vi får en stor mængde tilmeldinger ind i løbet af november og december. Jeg er ikke i tvivl om, at vi har mindst 100 yderligere tilmeldte husstande inden nytår. I øjeblikket får vi tre-fire tilmeldinger i døgnet, og fortsætter den tendens, når vi jo også et godt stykke over 150 flere tilmeldte inden udgangen af året, fortæller Gitte Guldberg, der er direktør i Hedensted Fjernvarme.

Flere større kunder i kikkerten

Udover Stjernevejskolen, er andre større aftagere kommet på tale i forbindelse med Hedensted Fjernvarmes konverteringsprojekt. Blandt andet har forsyningen et håb om at få Hedensted Centret med i udvidelsen – men særligt butikskæden Normals kommende logistikcenter tegner til at blive en stor fremtidig forsyningspost for Hedensted Fjernvarme.

- Efter vi har udmeldt konvertering af de nye forsyningsområder, har Normal, som bygger ude ved motorvejen, bedt om at få fjernvarme lagt ud til dem. Der er godt nok et stykke fra konverteringsområdet, hvor de skal kobles på og ud til deres byggeplads. Men når vi først har fået etableret en ledning, kommer vi til at forsyne yderligere ca. 77.500 kvm. med fjernvarme, siger Gitte Guldberg.

Tilstedeværelsen i lokalområdet var et vigtigt led i at samle opbakning til projektet

For at skabe opmærksomhed omkring udvidelsen af fjernvarmenettet, har Hedensted Fjernvarme sørget for at være til stede i lokalområdet for at skabe en god dialog om og opbakning til projektet.

Det har de blandt andet gjort gennem en række informationsaftener, hvor potentielle nye kunder blev orienteret om Hedensted Fjernvarme og konverteringsprojektet. De havde mulighed for at stille spørgsmål til projektet og opvarmning med fjernvarme i det hele taget, samt se en fjernvarmeunit med veksler.

- Ud over informationsmøderne har vi delt informationsmateriale ud til området af flere omgange. Vi har skiltet i lokalområdet om projektet og tilbuddet om gratis tilkobling inden nytår. Vi har været meget opsøgende i vores kommunikation og har besøgt potentielle kunder for at skabe en personlig dialog, besvare deres spørgsmål og regne på deres varmeøkonomi med fjernvarme, fortæller Gitte Guldberg.

Arbejdet med at søge midler fra Fjernvarmepuljen er godt givet ud

Som et led i planlægningen af konverteringsprojektet, har Hedensted Fjernvarme søgt Energistyrelsens Fjernvarmepulje, som giver støtte til konverteringer fra olie- og gasopvarmning til grøn fjernvarme. Forsyningen fik et tilsagn om støtte på 2,8 millioner.

- Selvom der var en del arbejde forbundet med at søge midler, er de mandetimer uden tvivl godt givet ud. Formålet med Fjernvarmepuljen er jo netop, at man som fjernvarmeforsyning kan få konverteringsprojekter til at hænge sammen med så få tilmeldte som muligt. Og derfor har den støtte, vi har fået tilsagn om, absolut også bidraget til, at vi allerede nu kan søsætte projektet, konkluderer Gitte Guldberg.