29. okt 2021 Landsmøde

Varmeplan Danmark: Mere fjernvarme og mere energiplanlægning

Mere fjernvarme og mere aktiv strategisk varmeplanlægning i kommunerne. Sådan lyder to af hovedingredienserne i Varmeplan Danmark 2021, der blev præsenteret på Dansk Fjernvarmes landsmøde.

- Vi anbefaler, at fjernvarmen fremover kommer til at dække op imod 70 procent mod cirka 50 i dag, fortalte Brian Vad Mathiesen, da han præsenterede Varmeplan Danmark 2021 på TECH-scenen under landsmødet. Foto: Jesper Voldgaard.

Der var stuvende fuldt i Det Lille Teater, da professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen, præsenterede Varmeplan Danmark 2021 på Tech-scenen ved Dansk Fjernvarmes landsmøde. Den tætpakkede sal fik serveret et par klare hovedbudskaber fra scenekanten: Vejen til et grønt Danmark går via strategisk energiplanlægning i kommunerne og meget mere fjernvarme.

- Vi anbefaler, at fjernvarmen fremover kommer til at dække op imod 70 procent mod cirka 50 i dag, fortalte Brian Vad Mathiesen.

Konkret har forskerne i Varmeplan Danmark 2021 kortlagt landet i forhold til, hvordan den grønne omstilling kan gennemføres på den økonomisk mest fordelagtige måde. Deres analyse viser, at

260.000 boliger med naturgas med fordel kan skifte til fjernvarme, mens 115.000 bør få en individuel varmepumpe i fremtiden. På samme måde bør 44.000 boliger med oliefyr skifte til fjernvarme, mens 70.000 fremover bør varme sig ved en individuel varmepumpe.

En vigtig drivkraft i forhold til at få forandringerne sat i værk er ifølge Brian Vad Mathiesen den strategiske varmeplanlægning i kommunerne.

- Vi håber at Christiansborg vil opfordre kommunerne til at lave strategisk energiplanlægning. Vi håber, at de kommuner, hvor potentialerne for grøn omstilling især findes, opdager at mulighederne er der hos dem. Vi håber også, at folk i eksempelvis fjernvarmebranchen opdager at vi med Varmeplan Danmark har leveret et grundlag at estimere på, om der er flere muligheder i deres område. Og endelig håber vi, at KL og DK2020-projektet også får øje på Varmeplan Danmark 2021 – vi er allerede i dialog med dem, oplyste Brian Vad Mathiesen.

Nøglespørgsmål og svarene på dem
De mange fremmødte ved Tech-scenen fik serveret et overblik over varmeplanen, der skitserer en vej til en 70%-reduktion i klimagasserne i 2030 og et klimaneutralt Danmark i 2050.

Det har Brian Vad Mathiesen og hans forskerkollegaer gjort ved at søge svar på en serie nøglespørgsmål:

  • Hvor er balancen mellem varmebesparelser og varmeforsyning?
  • Hvor skal der være fjernvarme og hvor skal det være individuelt?
  • Hvad skal den individuelle varmeforsyning baseres på?
  • Hvor skal fjernvarmen komme fra?
  • Hvad er de innovative udfordringer? F.eks. 4. generations fjernvarme, smart meters, digitalisering, PtX, datacentre, geotermi mv.
  • Hvordan hjælper varmesektoren bedst i forhold til fleksibilitet i hele energiforsyningen?

Brian Vad Mathiesen pegede derpå på fire hovedpointer fra Varmeplan Danmark i forhold til, hvad svarene så rent faktisk er.

En af dem har vi været inde på – nemlig den ret markant udbygning af fjernvarmen. Derudover fremhæver Varmeplan Danmark det som væsentligt, at fjernvarmen i fremtiden bliver 4. generations fjernvarme med lavere temperaturer. Det giver de laveste omkostninger og den mest effektive udnyttelse af geotermi, overskudsvarme, effektiv elektrificering gennem store varmepumper og eksisterende og nye varmelagre.

Endnu et væsentligt punkt er, at de store potentialer for geotermi og overskudsvarme fra industri, datacentre og PtX bør udnyttes.

At kunne opnå alt dette kræver ifølge Brian Vad Mathiesen især, at kommunerne for alvor sætter skub i den strategiske energiplanlægning, hvor bl.a. mulighederne for fjernvarmeudvidelser og nye varmekilder undersøges.