28. okt 2021 Landsmøde

Klima er en velfærdsopgave

Kommunerne og fjernvarmeselskaberne skal få borgerne til at være begejstrede for den forestående opgave med stille om til en grønne fremtid. 

Klima er blevet en velfærdsopgave for kommunerne, fremgik det af en debat torsdag på den store scene under Landsmøde 2021. Foto: Jesper Voldgaard.

Det gamle mundheld – Tænkt globalt; handl lokalt – giver ekstra god mening, når samfundet står overfor den kæmpe opgave med et lave grøn omstilling frem mod 2030 og 2050. Men hvor vigtigt er det, at få samlet folk bag det i kommunerne, og hvordan skal man gøre det.

Det var udgangspunktet for en debat under landsmødet, hvor blandt andre programchef i tænketanken CONCITO, Anna Esbjørn, var på den store scene i Aalborg Kongres & Kultur Center. Hun er programchef i CONCITO og har bl.a. ansvaret for DK2020 – det store initiativ, hvor danske kommuner skal lave klimahandlingsplaner.

Hun omtalte behovet for, at vi som borgere ændrer på vores måde at leve på som en nødvendighed, hvis vi skal få gang i den grønne omstilling.

- Det er en nødvendighed, slog hun fast og skar problemstillingen skarpt ud:

- Og hvis man vil have et bedre klima, så må man som borger – og det gælder os alle - også acceptere, at der kommer vedvarende energi rundt om i landet. Vi kan ikke blive ved med sige, at vi ikke vil have en vindmølle i vores baghaver.

Direktør i KL, Laila Kildesgaard, var på linje med Anna Esbjørn på nødvendigheden af, at vi skal acceptere, at der i fremtiden fx skal flere vindmøller i landskabet og i vores baghaver. Samtidig havde hun en vigtig pointe om opfattelsen af klimaindsatsen.

- Klima er blevet en velfærdsopgave på lige fod med de sociale indsatser, så det er noget, vi skal værdisætte på en anden måde. Og jeg tror, at kommunerne – for at få folk med på det - skal skabe billeder af, hvad det er, vi skal arbejde med, lød det fra KL-direktøren.

Stor tiltro til fjernvarmeselskaberne
Hos Aalborg Forsyning er Jesper Møller Larsen forsyningschef, og han slog fast, at deres brugerundersøgelser desværre indtil videre viser, at klima ikke er øverst hos forbrugerne, når de bliver spurgt til, hvorfor de er glade for fjernvarme.

- Det er bare prisen, det handler, og klimaet kommer meget længere nede på listen – og sådan er det bare. Men omvendt så har vores kunder en stor tiltro til os i fjernvarmen til, at vi nok skal klare det med den grønne omstilling. Udfordringen er så bare, at vi har brug for, at de hjælper os med at komme i mål, lød det fra Jesper Møller Larsen.

Den tanke var kommunaldirektør i Tårnby Kommune, Morten Winge, med på. Han slog fast, at kommunerne er tæt på kommunerne, og at det forpligter i forhold til at løse opgaven med den grønne omstilling på det nære, kommunale plan.

- Det er en stor opgave, så vi har brug for at være bedre til at markedsføre os overfor borgerne. Der bør være en begejstring for det, man som borger får også på klimaområdet - og den er der ikke i dag, sagde han fra den store scene i Aalborg.