28. okt 2021 Landsmøde

Formanden: Fjernvarmen har masser at byde på

Fjernvarmen står godt rustet til den grønne omstilling, lød det fra Dansk Fjernvarmes formand Jesper Frost Rasmussen, da han her til formiddag holdt tale for mere end 2.000 deltagere ved landsmødet.

- Vi har masser at byde på i fjernvarmen. Og vi spiller en afgørende rolle i at sikre sektorintegration og dermed den grønne omstilling i resten af vores samfund, fastslog Jesper Frost Rasmussen på Landsmøde 2021. Foto: Jesper Voldgaard.

Hvis det ikke havde været for fjernvarmen, så var Danmark blevet langt hårdere ramt af den aktuelle forsyningskrise, der betyder høje priser på gas og strøm. Samtidig er fjernvarmen en glimrende motor i den grønne omstilling, der for alvor gerne skal tage fart i de kommende år.

Den dobbelt-gevinst ved fjernvarmen var afsæt for den tale, Dansk Fjernvarmes formand Jesper Frost Rasmussen her til formiddag holdt for de mere end 2.000 deltagere ved landsmødet i Aalborg

- Efter en lang periode med meget lave el-priser, har vi de seneste måneder set, hvordan prisen på el og naturgas er eksploderet for de danske boligejere og for den danske industri og erhverv. Det skyldes dels at priserne et stykke hen af vejen følges ad. Men det skyldes også, at vi har haft en lang og vindstille periode, hvor vindmøllerne ikke har kunnet levere. Og så skyldes det, at vi har haft en tør sommer, hvor produktionen af strøm fra de nordiske vandkraftværker også har været mindre, forklarede Jesper Frost Rasmussen og fortsatte:

 - Det rammer helt almindelige danskere hårdt og mange vil opleve et markant reduceret rådighedsbeløb hen over julen og vinteren.

Han mener, at de kraftige prisstigninger bør få Danmark til at overveje, hvordan vi tager de næste afgørende skridt i den grønne omstilling klogt. Og så slog han fast, at fjernvarmen netop i den aktuelle krisesituation har vist sin styrke.

- Danmark ville være markant hårdere ramt af de seneste måneders voldsomme stigninger i energipriser, hvis ikke det havde været for fjernvarmen. Og selvom vi selvfølgelig, af nævnte årsager, også ser frem mod prisstigninger visse steder i fjernvarmen, så er Danmarks 1.8 mio. fjernvarmeforbrugere generelt landet over sluppet for store stigninger i deres varmeregning. Takket være det fleksible fjernvarmesystem, konstaterede Jesper Frost Rasmussen.

Centrum for det grønne Danmark
Den fleksible fjernvarme er imidlertid ikke bare et godt værn i krisetid – den er også et glimrende redskab til arbejdet med den grønne omstilling.

- Vi har masser at byde på i fjernvarmen. Og vi spiller en afgørende rolle i at sikre sektorintegration og dermed den grønne omstilling i resten af vores samfund, fastslog Jesper Frost Rasmussen og listede herpå en stribe styrker ved fjernvarmen op:

  • Vi kan øge energieffektiviteten og reducere omkostninger i andre sektorer, gennem udnyttelse af overskudsvarme fra industri og Power-to-X og datacentre.
  • Vi kan levere biogen CO2 til produktion af grønne brændsler og negative emissioner, som er nødvendigt for at Danmark når sine klimamål.
  • Vi kan nyttiggøre op til 25% af energien til elektrolyse i fjernvarmen og med CO2-fangst kan vi øge varmeproduktionen fra et kraftvarmeanlæg med op til ekstra 20 procent.

Dansk Fjernvarmes formand fremhævede, at den danske fjernvarmesektor potentielt kan levere CO2-fangst på mellem 3,5 og 7,5 mio. ton CO2 i 2030. Heraf vil op til 6 mio. ton komme fra bæredygtige kilder som biogent affald og bæredygtig biomasse. Det er CO2-fangst, der kan bruges til at levere negative emissioner eller til produktion af grønne brændsler til f.eks. fly og skibe.

Mere fart – flere ambitioner
Men intet kommer af ingen ting – bortset fra lommeuld, som Storm P. engang sagde. Og skal fjernvarmen indfri sit fulde potentiale kræver det en række tiltag, lød det fra Jesper Frost Rasmussen.

Han pegede på at disse virkemidler eksempelvis omfatter…

  • En ambitiøs CCS strategi.
  • En bred og ensartet afgift på udledning af fossil CO2.
  • Rammevilkår på affaldsområdet, som understøtter investeringer i CO2-fangst.
  • En regulering af fjernvarmesektoren, som giver handlefrihed og understøtter finansiering af grønne investeringer.
  • Ro om rammevilkårene for biomasse. Vi har fået lovkrav der sikrer, at danske fjernvarmeselskaber kun bruger bæredygtig biomasse.
  • Og at Power-to-X og fjernvarme tænkes sammen, samt at der skabes incitamenter til, at PtX-aktørerne vil placere deres anlæg i nærheden af fjernvarmeområder.

- Vi har viljen og evnerne. Ikke bare til at sikre en helt grøn fjernvarmesektor, men til at påtage os den nøglerolle i energisystemet vi har i dag. Det vi ikke har brug for er, at vi sænker tempoet og ambitionerne.

Vi skal derimod sætte tempoet i vejret på den kloge energiplanlægning, hvor vi udnytter de styrker de forskellige teknologier har, lød det fra Jesper Frost Rasmussen fra landsmødescenen.