27. okt 2021 Politisk

Simpelt snuptag kan hjælpe Danmark gennem energikrisen

En enkel afgifts-manøvre kan på én og samme tid holde hånden under fjernvarmepriserne og styrke det danske elmarked. Det kan hjælpe Danmark godt igennem den aktuelle energikrise, hvor stigende priser truer.

- Prisen for varmekunderne kan sænkes i størrelsesordenen 1.500 – 2.000 kroner om måneden, forklarer Rune Moesgaard om forslaget fra Dansk Fjernvarme. Foto: Jesper Voldgaard.

Som bekendt ligger djævlen ofte i detaljen, men det gør løsningen også. Et eksempel på det finder vi i det danske afgiftssystem, og det kan få stor betydning i den aktuelle energikrise, hvor store prisstigninger på el og varme truer mange danskeres økonomi.

Det drejer sig om den såkaldte ”e-formel”. Det er en formel, der styrer hvordan afgifterne på brændslet –aktuelt er det den dyrere og dyrere gas - fordeles mellem produktion af fjernvarme og produktion af el, når der sker samproduktion af de to produkter.

Den del af omkostningerne, der allokeres til elproduktion er afgiftsfri, mens den del, der allokeres til varmeproduktion, pålægges varmeafgift. Fordelingen er fastsat rent administrativt af SKAT.

- Hvis vi ændrer fordelingen, så en større andel af omkostningerne lægges på elproduktionen vil det give en lavere afgiftsbetaling til varmeproduktionen. Det betyder, at prisen for varmekunderne kan sænkes i størrelsesordenen 1.500 – 2.000 kroner om måneden, lyder vurderingen fra politisk chef i Dansk Fjernvarme Rune Moesgaard.

Han tilføjer, at manøvren derudover vil give et større incitament til at producere el. Det er godt i den aktuelle situation, fordi det vil øge udbuddet af el og dermed kunne sænke prisen på el, som også pt. er meget høj.

- Dermed er der mulighed for en klassisk to-fluer-med-et-smæk manøvre, der måske nok ikke på helt egen hånd får danskerne helt omkostningsfrit gennem energikrisen – men som i hvert trækker markant i den rigtige retning, siger Rune Moesgaard.