26. okt 2021 Lokalt

VEKS forventer at sænke prisen på fjernvarme

På trods af de stigende energipriser melder VEKS nu ud, at de forventer at sænke fjernvarmeprisen ved årsskiftet. 

VEKS Transmissions nuværende gennemsnitlige samlede tarif på 111,32 kr./GJ er ikke truet af samfundets øvrige prisstigninger på energi.

– Vi forventer ovenikøbet at kunne sætte den gennemsnitlige samlede pris ned til 110,35 kr./GJ ved årsskiftet, fortæller direktør Lars Gullev, naturligvis forudsat at bestyrelsen godkender tariffen ved sit møde i december.

Priserne på såvel elektricitet som naturgas har således kun minimal indflydelse på VEKS’ fjernvarmepris. Det skyldes, at VEKS får sin varme fra bæredygtig biomasse og overskudsvarme fra affaldsenergianlæg,  hvor priserne ikke er afhængige af priserne på el og gas.

Netop mixet af energikilder og uafhængigheden af el og gas betyder, at den enkelte fjernvarmekunde får en stabil varmepris, skriver VEKS og påpeger, at det reducerer sårbarheden over for stærkt stigende energipriser væsentligt.

– Så selv om vi generelt er bekymrede over de høje priser på elektricitet og naturgas, ligger løsningen for boligopvarmning lige for vores fødder. Fjernvarme er en nærliggende og robust mulighed for mange borgere, siger Lars Gullev.

VEKS understreger, at man også i fremtiden vil forsøge at sikre sig mod sårbarhed for voldsomme udsving i energipriserne. Fremtidens fjernvarme vil således være baseret på kendte teknologier såsom varme fra affaldsenergianlæg, kraftvarmeværker baseret på bæredygtig biomasse og overskudsvarme fra industrivirksomheder.

– Men allerede i dag supplerer vi med at udnytte overskudsvarme fra datacentre, grundvands-boringer, havvand og spildevand. Og snart følger mere geotermi og udnyttelse af overskudsvarme fra ”CO2-fangst” samt fra PtX, siger Lars Gullev.