20. okt 2021 Lokalt

HOFOR: Vi holder fjernvarmeprisen i ro

Voldsomme prisstigninger på både gas og el kommer ikke til at påvirke kunderne hos HOFOR, der slår fast, at prisen bliver holdt i ro det kommende år. 

Selv om HOFOR først i slutningen af november melder deres fjernvarmepriser for 2022 ud, så har selskabet allerede nu slået fast, at fjernvarmepriserne med største sandsynlighed bliver i ro det kommende år. Meldingen står i kontrast til udmeldinger om fjernvarmepriserne i 2022 fra andre selskaber.

- Vi forventer, at fjernvarmekunder i vores område går fri, siger planlægningschef i Hovedstads­områdets Forsyningsselskab, HOFOR, Charlotte Søndergren, i en pressemeddelelse.

Hele verden oplever lige nu gas- og elpriser, der er helt ustyrlige, og navnlig fjernvarmeselskaber med en høj grad af gas-afhængighed er lige nu i gang med at melde prisstigninger ud for det kommende år. Men det gælder altså ikke HOFOR.

Ifølge selskabet selv skyldes det blandt andet, at HOFOR har valgt en flerstrenget forsyningsstrategi med flere forskellige brændselstyper til at producere varmen med, herunder bæredygtig biomasse, der ikke har set samme stigninger som el og gas.

Dertil kommer, at HOFOR både producerer el og varme. Med de stigende elpriser er der dermed også en stigende indtjening at hente på elproduktionen på Amagerværket. 

- Den københavnske fjernvarmestrategi med at satse på flere forskellige vedvarende energikilder betyder, at det bliver lettere at holde fjernvarmepriserne i ro. Og det er en strategi, som vi i HOFOR arbejder på at styrke de kommende år, bl.a. ved at satse på store varmepumper, varmelagre og lavere temperaturer i nettet, siger Charlotte Søndergren.

Derudover arbejder HOFOR bevidst på reducere varmekundernes forbrug om vinteren. Det sker ved at lagre den energi, der er ”lagret” i boligbyggerierne. Et område der går under betegnelsen intelligent varmeteknologi, fremgår det af pressemeddelelsen.

- Vi undersøger også, om vi kan skrue ned for varmen i nogle timer. På den måde kan vi flytte varmeforbruget og reducere brugen af den dyre naturgas, der bruges i de koldeste perioder, siger Charlotte Søndergren.