12. okt 2021 Lokalt

Thyborøn Fjernvarme er i dialog om overskudsvarme

Thyborøn Fjernvarme erhele tiden på udkig efter nye alternativer til flis, og en af mulighederne kan være overskudsvarme fra lokale virksomheder.

Den grønne omstilling har i mange år været en naturlig del af hverdagen for Thyborøn Fjernvarme, der gennem årene har oplevet et stigende varmesalg. En ny politisk aftale skal fra 2022 gøre det lettere at udnytte overskudsvarme fra virksomheder, da afgifter fjernes og regler lempes.

- Vi forventer, at aftalen kan danne baggrund for en konstruktiv dialog med virksomheder i Thyborøn, der har overskudsvarme, så vi kan udnytte en fælles økonomisk fordel for virksomhederne og Thyborøn Fjernvarme, siger driftsleder Erling Jensen.

Der har i det forgangne år været en god dialog med virksomheden 999, men med det hidtidige forudsætningsgrundlag har det ikke kunnet udmønte sig i et konkret projekt. Med aftalen om bedre betingelser for udnyttelse af overskudsvarme er håbet derfor, at der måske åbnes op for bedre forudsætninger.

Skamplet skal væk
Thyborøn Fjernvarme er også i dialog med andre virksomheder omkring udnyttelse af overskudsvarme - særligt virksomheder med store køleanlæg kan med den nye politiske aftale blive interessante.

- Vi håber, at reglerne i den nye politiske aftale bliver så fleksible, at det nu endeligt bliver økonomisk og administrativt muligt at udnytte overskudsvarme fra virksomhederne. Det har i alt for mange år været en skamplet på den danske miljøpolitik, at afgiftsregler har betydet, at virksomhedernes overskudsvarme ikke er blevet samlet op og udnyttet i fjernvarmesystemerne, siger Erling Jensen.

Holder fast i den bæredygtige varmeproduktion

Fjernvarmen fra Thyborøn Fjernvarme produceres I DAG alene på certificeret bæredygtig skovflis, og værkets miljødeklaration fortæller derfor, at varmen produceres på 100 procent vedvarende grøn energi. Samtidig er fjernvarmeværket gearet til at forsyne endnu mere i fremtiden

- Vores nye fliskedel kører rigtig godt og laver varmen til en meget fornuftig pris, så selvom skovflisen er steget med cirka 40 procent gennem værkets levetid, og vi har investeret 45 millioner kroner i et nyt flisanlæg, så koster varmen det samme her i 2021 som i 1993, da vi blev etableret, udtaler Erling Jensen.

De er dog til stadighed på udkig efter nye måder at producere varmen på, men det er naturligvis en betingelse, at det skal være både billigere og mindst lige så grønt som at anvende skovflis.

Thyborøn-værket har derfor bedt deres rådgiver om at regne på økonomien ved anvende dels en eldrevet havvandsvarmepumpe og dels en eldrevet luft/vand varmepumpe.

Fælles for de to beregninger er, at varmepumperne ikke kunne lave varmen væsentligt billigere, end det er muligt på skovflis, og særligt efter elprisernes himmelflugt i 2021 hænger økonomien ikke sammen.

Der er også regnet på en eventuel fordel ved at installere en elkedel. Her kan man i perioder med lave strømpriser producere varmen billigt. Men heller ikke en elkedel er et økonomisk sikkert alternativ til skovflis.

- Vi kan nærmest sammenligne det lidt med at købe en lodseddel, og vores bestyrelse ønsker ikke at gamble med varmeprisen. Derfor har de besluttet at se tiden an med hensyn til at anvende strøm i varmeproduktionen og i stedet bruge tiden til at se på andre muligheder. Netop derfor er overskudsvarme blevet et attraktivt alternativ for os, siger Erling Jensen.