09. nov 2021 Kurser & arrangementer

Få styr på risikoprocessen

Kursus giver indsigt og værktøjer til at håndtere projektets usikkerheder og risici - til gavn for både dig og dine interessenter.

Konstant påvirkes projekter af nye krav, ændringer og forandringer. Konstant skal projektlederen være opmærksom på usikkerheder og hændelser, der kan påvirke projektet i negativ retning. Gribes der ind for sent, kan det koste mange ressourcer og kræve meget energi at få projektet på rette kurs igen.

Derfor udbyder Dansk Fjernvarme kurset ’Risikostyring i projekter’, så du kan blive klædt bedre på til at håndtere projekters usikkerheder.

Kurset afholdes:

Dato: 25. november 2021
Sted: Fjernvarmens Hus

Derudover opfølgende webinar:

Dato: 9. december 2021
Tid: 10.00-12.00

God risikostyring i projekter fører til større opmærksomhed på udfordringer, større modstandsdygtighed overfor påvirkninger, et mere stabilt projekt flow, og skaber proaktivt grundlag for kompetente handlinger allerede tidligt i forløbet.

Læs mere om kurset her

Er kurset noget for dig?
Kurset er for dig, som er ny ledningsmester eller ny projektleder i branchen, dog kan erfarne projektledere også få et godt udbytte af kurset. På kurset får du grundlæggende forståelse for, hvordan usikkerheder og risici er en del af projektledelse og -styring samt brugbare værktøjer og strategier til håndtering af disse.

Derudover bliver du bevidst om, hvordan individers mentalitet er udslagsgivende for risikoarbejdet i projekter.

Tilmeld dig ’Risikostyring i projekter’ her