12. okt 2021 Kurser & arrangementer

Kan du tilrettelægge løbende renovering, så du tager de rette hensyn?

Deltag på kursus- så bliver du klædt solidt på til opgaven.

Renovering af ledningsnettet er en dyr og omfattende opgave, hvor der skal holdes mange bolde i luften.

Korrekt investering i ledningsanlægget skal sikre, at anlægs- og driftsøkonomien, forsyningssikkerheden samt komfortniveauet optimeres ”her og nu”, samtidig med, at ledningsanlægget fremtidssikres til de næste mange år, til f.eks. udvidelser, næste generations fjernvarme osv.

På kurset ’Renoveringsplaner’ bliver du introduceret til værktøjer til renoveringsplanlægning, og der bliver gennemgået konkrete eksempler på renoveringsplaner fra andre fjernvarmeværker.

Kurset afholdes:

Dato: 18. november 2021
Tid: 09.15-16.00 (morgenmad fra 08.45)
Sted: Fjernvarmens Hus, Kolding

Se kursets fulde program og tilmeld dig her

Når ledningsnettet skal renoveres, skal der tages hensyn til mange ting. Det kræver god planlægning for at sikre driftssikkerhed og god økonomi.

Er kurset noget for mig?
En renoveringsplan er et dynamisk værktøj, der fungerer på tværs og langs af organisationen. Kurset henvender sig derfor både til ledelsen, der står for den overordnet strategi og planlægning; til produktionsfolkene, der står for drift og optimering af produktionsanlæggene; til ledningsfolkene, der står drift og vedligehold af ledningsnettet.

På kurset veksles der mellem teori, praktiske eksempler, øvelser og erfaringsudveksling.