12. okt 2021 Kurser & arrangementer

Kæmper du med jura i forsyningsbranchen?

På Forsyningsjurauddannelsen bliver du klogere på de mange juridiske faldgruber indenfor forsyningssektoren. 

Forsyningsjurauddannelsen giver dig 360 graders overblik over den lovgivning, der har betydning for forsyningsbranchen. Dette modul giver dig en indføring i de emner, som går på tværs af flere forsyningsretninger.

Kurset afholdes:

Dato: 1. – 2. november 2021
Sted: Vandhuset, Skanderborg

Læs mere om modulet her

Dette indhold møder du på modul: Almen 1

 • Selskabsret
 • Myndighed, drift og myndighedsforberedende arbejde
 • Aktindsigt og miljøaktindsigt
 • Udbud, indkøb og aftaler
 • Fast ejendomsregulering, herunder ekspropriation
 • Juridisk kildelære og informationssøgning

Læs mere om ’Forsyningsjura – Almen 1’ her

Gå i dybden med forsyningsjura på varmeområdet
I efteråret er der også mulighed for at gå særligt dybt i de juridiske forhold på varmeområdet.

Fagteknisk modul 5 (Varme) afholdes den 23.-24. november  i Fjernvarmens Hus i Kolding.

Indhold på varme-modulet:

 • Takster og gebyrer
 • Varmeplanlægning
 • Varmeaftaler med samarbejde og fusion mellem værker
 • Leveringsvilkår og udtrædelsesgodtgørelse
 • Særlige retlige rammer for kommunale varmeværker
 • Energibesparelser
 • Fjernkøling og procesvarme (eller andet aktuelt emne)
 • Skat og afgifter

Læs mere om varme-modulet her