11. okt 2021 Pressemeddelelse

CONCITO-forslag om dobbelttælling af CO2 er en ommer

Det vil både blive dyrt for el- og varmekunderne med en afgift på bæredygtig biomasse og en uset ny praksis for optælling af CO2. Det mener Dansk Fjernvarme i en kommentar til nyt forslag fra CONCITO.

Flislager
- En forceret udfasning af biomasse vil medføre højere priser for forbrugerne og risikere at have en negativ effekt på forsyningssikkerheden for både el og varme, siger Jannick Buhl, chefkonsulent i Dansk Fjernvarme.

I 2012 besluttede et enigt Folketing, at energisektoren i videst muligt omfang skulle skifte det klimaskadelige kul ud med bæredygtig biomasse. Forslaget, som el- og varmesektoren har taget til sig, har medvirket til, at forbruget af kul er reduceret med 75 procent siden 2005.

For at sikre bæredygtigheden af den biomasse, som sektoren bruger, har branchen stillet krav til brugen af biomasse, herunder bl.a. krav om genplantning og beskyttelse af miljø og biodiversitet. Senest har EU indført nye lovkrav til bæredygtigheden, som et enigt Folketing har skærpet yderligere, så Danmark nu har de strengeste bæredygtighedskrav i hele EU.

Ifølge internationale regler tæller CO2-reduktionen fra biomasse i dag med i regnskabet for den såkaldte LULUCF sektor, herunder skovbrug, i biomassens oprindelsesland. Når CONCITO derfor foreslår, at vi skal have en afgift på bæredygtig biomasse, er det altså et brud med de internationale principper for opgørelse af CO2 emissioner, mener Dansk Fjernvarme, der er brancheforening for landets fjernvarmeselskaber.

- Det vil være en hidtil uset praksis, at vi begynder at dobbelttælle CO2 i udvalgte sektorer. Skulle CONCITOs forslag derfor blive til virkelighed, vil det sige, at vi både tæller CO2-effekten med i skovbruget og i energisektoren, hvor den bæredygtige biomasse bruges til at fortrænge fossile brændsler og sikre høj forsyningssikkerhed. Det er uhensigtsmæssigt, hvis Danmark på den måde går imod de internationale principper, siger Jannick Buhl, chefkonsulent i Dansk Fjernvarme.

I el- og varmesektoren er der ingen tvivl om, at bæredygtig biomasse er et overgangsbrændsel indtil nye teknologier kan træde i stedet for. At forcere udfasningen inden vi har teknologierne på plads og afskrevet de værker, der er investeret i på bagkant af Energiaftalen fra 2012, vil derfor være særdeles uhensigtsmæssigt og alene medføre højere priser for forbrugerne.

- Vi er meget åbne for at tale om en gradvis udfasning af biomassen og er enige med CONCITO i, at det er fornuftigt at tale om en plan for at reducere kapaciteten. Men i den forbindelse er vi nødt til også at have en saglig dialog om, hvor hurtigt alternativerne kan træde i stedet for – og i hvor høj grad det er fornuftigt. En forceret udfasning af biomasse vil medføre højere priser for forbrugerne og risikere at have en negativ effekt på forsyningssikkerheden for både el og varme. Sektoren arbejder på højtryk med at udvikle teknologierne til at reducere biomassen, men der er fortsat både behov for teknologisk udvikling og fornuftige rammevilkår, herunder rammer for udnyttelse af overskudsvarme fra industri og Power-to-X anlæg, geotermi og CO2-fangst, lyder det fra Jannick Buhl, der fortsætter:

- Vi er også nødt til at forholde os til, at CO2 fra biogene kilder som bæredygtig biomasse er en forudsætning for produktion af grønne brændsler til reduktion af CO2 udledningen i bl.a. transportsektoren, og at lagring af biogen CO2 i undergrunden giver negative emissioner, som kan blive en væsentlig forudsætning for at nå Danmarks klimamål – og som det internationale klimapanel IPCC peger på som en absolut nødvendighed for at begrænse den globale opvarmning.