05. okt 2021 Lokalt

Fjernvarme – ja, for Fanø!

Nordby Fjernvarme er meget aktive for at sikre billig, effektiv og grøn fjernvarme – blandt andet fra DIN Forsynings kommende havvandsvarmepumpe og biomassekedel.

Foto: Jens Madsen.

Nordby Fjernvarme på Fanø hører med knap tusinde kunder til blandt de mindre fjernvarmeselskaber - men alligevel er selskabet inde i en rivende udvikling. Det kunne varmechef hos Dansk Fjernvarme, Søren Berg Lorenzen, ved selvsyn konstatere, da han fredag den 1. oktober mødtes med formand Dorte Lund, forretningsfører Jørgen Chr. Jensen og driftsleder Jens Madsen på værket.

Stort set al fjernvarme på Fanø bliver produceret i Esbjerg – lige nu på affaldsenergianlægget i Måde og fra Ørsteds kulfyrede kraftvarmeværk på havnen. Men i 2023 lukker kraftvarmeværket, og fremover vil fjernvarmen til Fanø samt til Esbjerg og Varde blive produceret på DIN Forsynings nye havvandsvarmepumpe og biomassekedel – og lidt længere ude i fremtiden forventes overskudsvarme fra de kommende PtX-anlæg i Esbjerg at fylde en hel del.

- Det er en interessant løsning, de har fundet på Vestkysten, hvor Nordby Fjernvarme via et tæt og godt samarbejde med DIN Forsyning kan være en aktiv medspiller i fremtidens fjernvarme – også på teknologier og i en skala, hvor det ellers kunne være vanskeligt for et mindre fjernvarmeselskab at være med, fortæller Søren Berg Lorenzen.

På de interne linjer arbejdes der også benhårdt på at sikre billig, effektiv og grøn fjernvarme til kunderne på Fanø. Der er gang i mange aktiviteter - udbygning til nye kunder og boligområder, udskiftning af nedslidte fjernvarmeunits, optimering af kundernes afkøling blandt mange ting.

Her gør Nordby Fjernvarme i vid udstrækning brug af Fjernvarmens Hus – ikke bare i form af råd og vejledning fra sekretariatets medarbejdere og deltagelse i f.eks. regionalmøderne; men også i form af blandt andet rådgivning fra DFP.

- Det er en fornøjelse at få besøg fra Dansk Fjernvarmes sekretariat og få en snak om, hvad der rører sig i foreningen – en forening, som vi har meget glæde af i kraft de dygtige medarbejder, de har ansat, siger Nordby Fjernvarmes forretningsfører, Jørgen Chr. Jensen.

Og ja, Søren Berg Lorenzen er selv bosat på Fanø og selvfølgelig kunde hos Nordby Fjernvarme – og en meget tilfreds kunde i øvrigt.