30. sep 2021 Politisk

95 kommuner er nu med i DK2020

Dansk Fjernvarme glæder sig over, at næsten alle landets kommuner nu engagerer sig i klimaplanlægning – det bør føre til endnu tættere samarbejde mellem kommuner og forsyninger.

Klimaprojektet DK2020 har fået yderligere 30 kommuner i folden, og dermed er det nu 95 af de i alt 98 danske kommuner, der forpligter sig til at arbejde for klimaneutralitet i 2050. Det fortæller Realdania i en pressemeddelelse.

Vejen mod klimaneutralitet går via ambitiøse, lokale klimahandlingsplaner, som de enkelte kommuner skal udarbejde og få godkendt. Derefter skal kommunerne implementere tiltagene, monitorere udvikling og jævnligt revurdere og evaluere på de implementerede tiltag.

En række kommuner har allerede indfriet løftet om at udarbejde klimahandlingsplaner, mens de øvrige enten er i fuld gang eller – for de seneste tilknyttede kommuners vedkommende – nu gør klar til at tage fat på arbejdet.

- Det er vigtigt, at de konkrete klimaløsninger findes og forankres lokalt. Derfor er det glædeligt, at endnu flere danske kommuner forpligter sig til at udarbejde klimaløsninger, der også indregner fx fjernvarmeforsyningerne, siger seniorkonsulent i Dansk Fjernvarme, Nina Marie Holmboe.

Styrk dialogen med kommunerne
Hun er tilknyttet den såkaldte Taskforce i Dansk Fjernvarme, der har fokus på fjernvarmekonverteringer, som netop fordrer en tæt dialog med kommunerne. Og hun håber på, at tilgangen af yderligere 30 kommuner til DK2020-initiativet vil kunne knytte endnu flere og stærkere bånd mellem fjernvarmeselskaber og deres hjemkommuner.

- Fjernvarmeselskaberne kan bidrage væsentligt til, at de enkelte kommuner kan løfte opgaven med at udarbejde de krævede klimahandlingsplaner, fordi fjernvarmeforsyningen relativt nemt og enkelt - i forhold til andre sektorer - kan hjælpe kommunerne på vej med sænke CO2-udledningen betydeligt og dermed bidrage til den nødvendige grønne omstilling, forklarer Nina Marie Holmboe.

På den baggrund opfordrer hun medlemmer af Dansk Fjernvarme til aktivt at tage kontakt til deres hjemkommuner for at høre mere om arbejdet med DK2020, og hvordan de kan bidrage til at hjælpe kommunerne i mål med deres klimahandlingsplaner.

Magasinet Fjernvarmen havde i augustudgaven fokus på netop muligheder for et øget samarbejde i lyset af DK2020-arbejdet i de enkelte kommuner. Dertil har Podcasten Fjernvarmen #15 fokus på det selvsamme emne.