23. sep 2021 Fagligt

Thisted Varmeforsyning viser vejen for CO2-fangst

Det vestjyske fjernvarmeselskab har succes med deres demonstrationsforsøg med fangst af CO2 – Dansk Fjernvarme roser initiativet og Thisted Varmeforsynings fremsynethed.

Carbon Capture-anlægget syner ikke af meget hos Thisted Varmeforsyning, men det har indtil videre vist sig at være ganske effektivt. Foto: Dansk Fjernvarme.

Thisted Varmeforsyning, Kraftvarmeværk Thisted, SEG og Ammongas har siden foråret afprøvet fangst af CO2 - på engelsk Carbon Capture - på det affaldsfyrede kraftvarmeværk. Det er så vidt vides første gang, at CC-teknologien er afprøvet på et dansk affaldsforbrændingsanlæg.

Dansk Fjernvarme var for nylig på besøg hos Thisted Varmeforsyning for at se anlægget og høre om de foreløbige erfaringer med demonstrationsforsøget. Afdelingschef hos Dansk Fjernvarme, Søren Berg Lorenzen, er meget imponeret efter besøget.

- Der er mange forhåbninger omkring CO2-fangst som en væsentlig del af kampen for at nå målsætningen om at reducere CO2-udledningerne med 70 procent. Derfor var det ganske imponerende at besøge Thisted Varmeforsyning og se den jordnære tilgang til teknologien, som de her lægger for dagen, siger han og slår fast:

- Det lover godt for fremtiden!

Front-runner
Selve CC-anlægget består af en containerløsning, som er leveret af Ammongas og normalt anvendes til CO2-rensning af biogas. I Thisted er anlægget koblet til kraftvarmeværkets skorsten og har således over flere måneder fået tilført omtrent 1 procent af røggassen fra affaldsforbrændingen.

Ifølge Thomas Sandal og Søren Højmose Damgaard, driftsledere for henholdsvis Kraftvarmeværket Thisted og Thisted Varmeforsyning, er demonstrationen i det store hele forløbet som forventet, og de foreløbige resultater er perspektivrige, mener Søren Berg Lorenzen.

- Thisted har i mange år været en ”front-runner” i fjernvarmebranchen. Man har blandt andet forsøgt sig med CSP-solfangere og har siden 1980’erne drevet Danmarks første geotermi-anlæg – et anlæg som for få år siden blev udvidet med endnu en brønd. Samtidig har man en af landets grønneste og billigste varmeforsyninger. Det er samlet set ganske imponerende, siger han.

CCS og CCU
I Thisted har man allerede gjort sig tanker om, hvad der skal ske med den opsamlede CO2, hvis der på et tidspunkt etableres et fuldskalaanlæg på kraftvarmeværket i Thisted. Dels er der den mulighed at lagre CO2’en - såkaldt CCS – dels kan der også blive tale om forskellige former for udnyttelse af CO2’en - såkaldt CCU - til produktion af metan, som kan fødes ind i det nærliggende gasnet, eller til produktion af electro-fuels, der kan anvendes i den tunge transport.

- Derfor er varmeforsyningen og kraftvarmeværket med vanligt blik for fremtiden allerede i dialog med både danske og udenlandske selskaber, som har teknologier og løsninger under udvikling, der kan ”bygges på” et kommende anlæg til CO2-fangst i Thisted, fortæller Søren Berg Lorenzen.