23. sep 2021 Fagligt

EnergiCERT fastholder og styrker sin betydning

Dansk Fjernvarme er i færd med at sende kontingentopkrævning ud til de medlemmer, der også har medlemskab af fællesskabet i EnergiCERT. 

Fjernvarmeselskaber er fortsat under stigende pres på deres digitale sikkerhed. Derfor har Energistyrelsen sat arbejdet i gang med en opdatering af Cybersikkerhedsstrategien for energisektoren som helhed. Det er et arbejde som Dansk Fjernvarme bakker op om, og som det fælles initiativ EnergiCERT spiller en vigtig rolle i.

- Energistyrelsen har sat en række arbejdsgrupper i gang, hvor Dansk Fjernvarme er aktiv deltager på vegne af medlemsselskaberne. Allerede nu tegner der sig et billede af, at EnergiCERT får en endnu vigtigere rolle fremover, og derfor er der behov for at kunne fastholde budgettet og få arbejdet videreført, siger udviklingschef i Dansk Fjernvarme, Kim Behnke.

Han forklarer, at det intensiverede arbejde med cybersikkerhed for hele energisektoren sker på baggrund af et fortsat stigende trusselsbillede. Samtidig henviser han til en række konkrete sager, som f.eks. Kalundborg Forsyning, hvor energi- og forsyningsselskaber har været udsat for cyberangreb.

Dansk Fjernvarme tog allerede i april 2020 initiativ til – sammen med Energinet og Dansk Energi – at etablere EnergiCERT. Det sikrer en fælles organisation, der både kan forebygge og hjælpe fx fjernvarmeselskaber.

- Hvis vi ikke havde gjort det på vegne af vores medlemmer, så vil alternativet have været, at staten havde etableret en CERT med opkrævning af gebyrer. Nu har vi vores egen løsning, som gør det billigere og bedre for alle, siger Kim Behnke.

I højre side kan du downloade en kort præsentation af EnergiCERT samt få en status på, hvordan det første år er forløbet for EnergiCERT.