15. sep 2021 Regionalmøde

Regionalmøder har budt på stort engagement fra medlemmerne

Direktør Kim Mortensen roser medlemmerne for, at de har bakket godt op om de i alt seks Regionalmøder over de foregående uger.

- Det er tydeligt for mig, at den grønne dagsorden optager rigtig mange medlemmer, siger Kim Mortensen på baggrund af de i alt seks Regionalmøder, der har været afviklet over de foregående uger. Foto: Jesper Voldgaard.

Mere end 300 deltagere har været med på Regionalmøderne, der noget usædvanligt er blevet afviklet her i sensommeren. Direktør Kim Mortensen glæder sig både over, at det overhovedet er lykkedes at afvikle regionalmøderne, og at der har været så fin en opbakning til møderne fra medlemmerne.

- Corona-restriktionerne har været hård ved Dansk Fjernvarme som brancheforening, fordi vi i Dansk Fjernvarme baserer rigtig meget af vores medlemsservice på, at vi kan tilbyde vores medlemmer viden og erfaringsudveksling gennem møder og temadage. Det har været svært siden marts sidste år, hvor vi har måtte nøjes med en række alternativer for det fysiske møde, siger Kim Mortensen.

- Derfor synes jeg også, at det har været vigtigt for vores medlemmer, at vi har kunne møde hinanden igen ansigt til ansigt og ikke bare dele vores viden med hinanden, men også dyrke de nødvendige netværk, der er mellem vores medlemsværker.

Regionalmøderne bliver normalt afviklet i februar og marts, men er blevet rykket til august og september. Netop frygten for, at corona-restriktionerne kunne blive forlænget, har i denne runde betydet at regionalmøderne har været lidt mindre landsdækkende end sædvanligt.

Tre af de seks regionalmøder har således været afviklet i Kolding, hvor der er mulighed for, at deltagere kan være med online. De øvrige tre møder har været afviklet i Køge, Glyngøre og Sæby, og Kim Mortensen har oplevet et stort engagement fra medlemmerne på alle seks møder.

- Det er tydeligt for mig, at den grønne dagsorden optager rigtig mange medlemmer. Det kan vi konkret se på, at der er mange, der er i gang med eller er på nippet til at kaste sig ud i konverteringsprojekter. Derfor har det også være et af de punkter på dagsordenen her på Regionalmøderne, der har været stor interesse om, siger Kim Mortensen.

Husk kommunalvalget i november
Han håber også, at medlemmerne i de kommende måder aktivt blander sig i den politiske dagsorden lokalt. Forude – den 16. november – er der valg til landets byråd, og her er der behov for, at fjernvarmen kommer på den grønne klimadagsorden lokalt.

- Vi har på regionalmøderne haft lokale politikere, der har givet deres bud på, hvordan grøn fjernvarme kan blive en del af den lokale politiske dagsorden. Det er vigtigt, fordi kommunerne netop har varmeplanlægningsansvaret og dermed kan bidrage til konverteringen fra naturgas til fjernvarme. Det er vi nødt til at få byrådskandidaterne til at interessere sig mere for, lyder opfordringen fra Kim Mortensen, der også minder om, at der kommer endnu en Grøn Varme-kampagne:

- Dansk Fjernvarme gennemfører den tredje og sidste del af den nationale Grøn Varme-kampagne op til kommunalvalget i november, hvor vi håber rigtig mange medlemmer vil følge op med lokale initiativer.